כתבה ב'הארץ' שהתפרסמה בעקבות מחקרו של ד"ר צפריר גולדברג, ביחס להשפעת דרכי הוראת ההיסטוריה של הסכסוך על ההזדהות הלאומית של תלמידים האם יהודים וערבים, ועל ניהול דיון ביניהם

האzafrir-goldbergם וכיצד משפיע לימוד נקודת המבט ההיסטורית של "האחר" על יחס הלומד אל קבוצתו הלאומית ועל התייחסותו לקבוצות אחרות? צפריר גולדברג, חוקר בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, חקר את השפעת דרכי הוראת ההיסטוריה של הסכסוך על ההזדהות הלאומית של תלמידים האם יהודים וערבים, ועל ניהול דיון ביניהם. כתבה  על המחקר, ועל יחס משרד החינוך לנושא הופיעה ב"הארץ" ב-26 לאפריל.

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2004416

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu