שולחן עבודהאתר חדש למגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך הועלה לאתר החוג ללמידה, הוראה והדרכה:
https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/edu-sys-devel

האתר חושף את המועמדים לתכני המגמה, לקורסים החדשים והמחודשים, לחברי הסגל, לתנאי הקבלה ומנגיש את המגמה לקהל המתעניינים.
המגמה מיועדת לנשות ואנשי חינוך ולמתעניינים/ות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך.

Menu