המשתתפים בפתיחת המעבדההמעבדה מיועדת לחקור תמונה שצולמה במעמד הפתיחהתהליכי למידת מיומנות בהפרעות נוירו-התפתחותיות החל משלב הרכישה הראשוני ועד שלבי למידה מאוחרים יותר כדוגמת קונסולידציה ואחזור. חלק ארי מן המחקר הנערך במעבדה מוקדש להבנת תהליכי למידה העומדים בבסיס רכישה של מיומנויות שפה ודיבור. תחום מחקר נוסף עוסק בחקר תהליכי אדפטציה פרספטואליים בשפה בהפרעות נוירו-התפתחותיות. דרך המחקרים הנערכים במעבדה אנו מקווים להגיע להבנה טובה באשר למנגנונים הקוגניטיביים המעורבים ברכישת מיומנויות וכן להתחקות אחר הבסיס הנוירו-קוגניטיבי של הפרעות נוירו-התפתחותיות שונות.
Menu