צילום כריכת הדוחדוח זה הוא פרי של שיתוף פעולה בין חוקרים מהמכון לטכנולוגיה חינוכית של האוניברסיטה הפתוחה בבריטניה ובין חוקרים מהמרכז למצוינות מחקרית "למידה בחברת המידע" (LINKS I-CORE)*. הדוח משרטט עשרה מתווים של פדגוגיות חדשניות שעשויות לשנות את פני החינוך, ומארגנם על פי דחיפות ועל פי טווח הזמן הדרוש לשם יישומן הרחב.

הדוח בגרסתו האנגלית כבר הספיק ליצור הדים רבים ברחבי העולם ואנו מקווים כי המתווים של הפדגוגיות החדשניות המוצגים בגרסה העברית יהוו השראה גם עבורכם - מורים, מחנכים, יועצים, חוקרים, יזמים ואנשי חינוך בארץ!

ניתן להוריד את התרגום העברי של הדוח "פדגוגיות חדשניות 2017" מאתר המגמה לטכנולוגיות בחינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה (בחלון חדש).

דוח הפדגוגיות החדשניות 2017 בגרסה המקורית (אנגלית, בחלון חדש)

Menu