כריכת הספרהספר עוסק באיתור הסיבות לשחיקה בעבודה סוציאלית, הצגת האסטרטגיות והמודלים למניעה ולטיפול בתופעה.כריכת הספר מאתר אמאזון      
התכנית נועדה להבטיח אפשרויות התערבות-טיפול הולמות לעובד הסוציאלי התואמות את צרכיו, שלבי התפתחותו המקצועית תוך שימוש במקורות תמיכה במסגרת העבודה ומחוצה לה.

Burnout bei Sozialarbeitern:Theorie und Interventionsperspektiven
 (Burnout Among Social Workers:Theory And Intervention Perspectives)

Burnout is a lengthy process of losing energy and falling drastically in performance, during which the social worker slides into cynicism and negativism towards client and self, attitudes that emerge in physical, emotional and behavioral symptoms.  The results are loss of work efficacy and social workers without hope for themselves or for their clients. Both are seriously damaged as is the function of the organization that employs the one group to help the other.  Burnout Among Social Workers seeks reasons for burnout and offers strategies and models to prevent and treat it.  The plan presented here is designed to assure possibilities of suitable intervention and treatment for the needs of social workers at different stages of their professional development, taking advantage of support sources within the work framework and outside it.

Publisher:
Olms
New York, Zurich, Hildesheim,

Menu