זר פרחיםברכות לד״ר בת שבע חדד מהחוג לחינוך מיוחד וד״ר מיה בניש וייסמן מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם על זכייתן במענק מחקר מקרן הפסיכוביולוגיה.  

נושא המחקר: רגישות סנסורית-תפיסתית - החוליה החסרה בהבנת השפעת גנטיקה וסביבה על הפרעות חרדה
Perceptual sensitivity as the missing link in the relations between gene-environment interactions and anxiety
Menu