פרחיםהחוג לייעוץ והתפתחות האדם שמח לבשר על זכייתה של הסטודנטית לתואר שני מוריה טדלה, מהמגמה להנחיית קבוצות, במילגה נדיבה ע"ש מנחם בגין לשנת הלימודים תשע"ח מטעם משרד המדע והטכנולוגיה. הצעת התיזה הזוכה של מוריה, בהנחייתה של פרופ' מירי שרף, תבדוק את הקשר שבין טראומטיזציה משנית בקרב הדור השני לעליית יהודי אתיופיה לבין חמלה ומחוייבות.  
חברי החוג גאים בהישגה המרשים של מוריה ומעריכים את ההתארגנות המהירה, ההתלהבות והדבקות בנושא ואת כתיבת הצעה רהוטה באנגלית שזכתה להערכת השופטים. מאחלים לך הרבה הצלחה גם בביצוע עבודת התיזה.
Menu