אוסאמא סווידןהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר אוסאמה סואידןד׳׳ר אוסאמה סואידן, בוגר התואר השלישי בחוג לחינוך מתמטי, בהנחייתה של פרופ' מיכל ירושלמי, על זכייתו במלגת תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית -מחזור ג', לשנים תשע"ו – תשע"ז.

לאוסאמה תואר ראשון במתמטיקה טהורה ותואר שני בחינוך מתמטי מאוניברסיטת חיפה, את שניהם סיים בהצטיינות. עבודת הדוקטורט שלו מתמקדת בהבנת תהליכי התהוות של משמעויות מוסכמות של סימנים מתמטיים בסביבה טכנולוגית, והשפעתם על השימוש בפתרון בעיות. אוסאמה לימד מתמטיקה וריכז את המקצוע בבית ספר אורט אחווה בגלבוע, לימד וריכז קורסים בהוראת המתמטיקה בהשתלמויות מורים, והוביל קורסים ופורמים מתוקשבים למורי המתמטיקה בחטיבה העליונה. כמו כן הוביל אוסאמה פרויקט אינטרנטי לחיזוק הלמידה החושית של מתמטיקה בקרב תלמידים.

תכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים החלה בשנת הלימודים תשס”ג, במסגרת פעולות ועדת ההיגוי של הוועדה לתכנון ולתקצוב להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני המיעוטים. מטרות התוכנית לעודד סטודנטים מבני המיעוטים לפנות ללימודי תואר שלישי, לאפשר להם להקדיש מלוא זמנם ללימודים ולהרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי הבכיר מבני מיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בישראל.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu