ב 29.6.2015 התקיים בפקולטה טקס מצטייני מ.א בפקולטה לחינוך, בנוכחות דיקן הפקולטה לחינוך, פרופ' לילי אורלנד ברק, ראשי החוגים, חברי סגל, מסיימי המ.א המצטיינים, בני משפחותיהם ואורחים. במעמד הטקס קיבלו המצטיינים אות הצטיינות ומתנה. 
 
הפקולטה לחינוך מתכבדת וגאה בהישיגיהם של מסיימי המ.א המצטיינים ומאחלת להם בהצלחה בהמשך דרכם המקצועית, האישית והאקדמית.  
 
מסיימי המ.א המצטיינים: 
 
החוג לחינוך מיוחד 
מהא נאטור - הצטיינות יתרה
נושא התזה: הורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית בעדה הדרוזית: השוואה בין הורים דרוזים למתבגרים עם לקות אינטלקטואלית לבין הורים דרוזים למתבגרים ללא לקות
מנחה: ד"ר איריס מנור בינימיני
 
רותם יוגב - הצטיינות 
גל כהן - הצטיינות 
קארין שיטרית - הצטיינות 
 
החוג לחינוך מתמטי 

יעל לוז - הצטיינות יתרה, ציון לשבח מטעם ועדת פרס הרקטור והדיקן ללימודים מתקדמים לעבודות גמר מחקריות מצטיינות תשע"ה

נושא התזה: הערכה ממוחשבת של מיומנויות הוכחה בגיאומטריה
מנחה: פרופ' מיכל ירושלמי
 
חמד שבאט - הצטיינות 
 
החוג ללמידה, הוראה והדרכה 
נעמי הידיי - הצטיינות 
חני לוין - הצטיינות 
תמר נוביק - הצטיינות 
מיכל סינגר - הצטיינות 
 
החוג ללקויות למידה 
שרון סדן - הצטיינות יתרה 
נושא התזה: תפיסת תת-קבוצה של פריטים בטווח הסוביטייזינג בקרב מבוגרים עם וללא דיסקלקוליה התפתחותית
מנחה: ד"ר ליאת גולדפרב
 
פבלו סרקוסטי - הצטיינות יתרה 
נושא התזה:היבטים נוירו-קוגניטיביים של קריאה קולית ודמומה בקרב קוראים מבוגרים דיסלקטיים וטיפוסיים: ניסוי fNIRS
מנחות: פרופ' צביה ברזניץ ז"ל וד"ר שלי שאול
 
קטרין סבאח - מצטיינת דיקן ללימודים מתקדמים 
נושא התזה:לקויים בייצוג אובייקטים רב ממדיים בקרב בעלי הפרעת קשב וריכוז ADHD
מנחה: ד"ר ליאת גולדפרב
 
מנאר פארס - מצטיינת דיקן ללימודים מתקדמים 
נושא התזה: השפעותיה של איכות שינה ירודה על התפקודים הקוגניטיביים בקרב ילדים בגילאי בית ספר
מנחה: פרופ' אוסיד ח'טיב
למט פאר - מצטיינת דיקן ללימודים מתקדמים 
נושא התזה:'התמקדות ספונטנית' במאפיינים פונולוגיים וסמנטיים של מילים והקשרה  לניצני אוריינות בקרב ילדי גן דוברי ערבית
בהנחיית פרופ' מיכל שני וד"ר שלי שאול
 
מורן אסס חתן - הצטיינות 
נושא התזה: הקשר בין זיכרון לטווח קצר ואוריינות מוקדמת בקרב ילדי גן חובה
מנחה ד"ר שלי שאול
 
ראגא יאסין - הצטיינות 
נושא התזה: שליטה בהעברה מערבית כשפה ראשונה בעת עיבוד עברית כשפה שנייה:  התפקיד של מיומנות בשפה השנייה ופונקציות ניהוליות 
מנחה:ד"ר ענת פריאור
 
מרוה אבנט - הצטיינות 
ענב אמניפור - הצטיינות 
נטלי חבז - הצטיינות
מרי לופטין - הצטיינות
איה מנצור - הצטיינות
 
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך 
אפרת חלד - הצטיינות 
נושא התזה: הון פסיכולוגי בצוותי ניהול בבתי ספר: תפקידו המתווך בקשר שבין אקלים של למידה לבין תוצרים ברמת הפרט והצוות 
מנחה: פרופ' אנית סומך
 
גל בן - לולו נובוסלסקי - הצטיינות
נועה בנתור - הצטיינות
לימור חורש אולברג - הצטיינות
אשרת טל - הצטיינות
נוגה נחום - הצטיינות
חיים סרורי-לביא - הצטיינות
אפרת קוגן - הצטיינות
 
החוג לייעוץ והתפתחות האדם 
אליה שוסטרמן - הצטיינות יתרה 
נושא התזה: שם הילד ומיתוס ההורה: בחירת שם הילד הראשון כמהדהדת את חווית העצמי של ההורה ויחסיו עם שמו
מנחות: פרופ' הדס ויסמן וד"ר דנה אמיר
 
אליעזר אורי נחום - מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים 
נושא התזה: הטרוסקסיזם מופנם והתנהגות מינית מסתכנת: הגורמים המתווכים ביניהם בקרב צעירים הומוסקסואליים
מנחה:פרופ' רחל סגינר
 
מעין פלד - מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים 
נושא התזה: הקשר בין איכות השינה ותפקודים אקזקוטיביים בגילאי שנה-שנתיים
מנחה: פרופ' ענת שר
 
עטאף בן נג'יב ח'טיב - הצטיינות 
נושא התזה: התמודדות עם איום מתממש ועם איום עתידי: המקרה של תושבי כפר עג'ר 
מנחה: פרופ' משה זיידנר
 
יזיד גבאים - הצטיינות 
נושא התזה: הקשר בין משחקיות (playfulness) ועיבוד המידע החברתי ובין הסתגלות חברתית בקרב ילדי הגן
מנחה: ד"ר יאיר זיו
 
מיטל רונן - הצטיינות 
נושא תזה: אתנוגרפיה של קבוצות לחמלה עצמית
מנחה: ד"ר אביהו שושנה
 
קורל איילת שחר - הצטיינות 
נושא התזה: ערכה התרפויטי של כתיבה בבלוג על ידי אמהות לילד ראשון בשנת האמהות הראשונה
מנחה:פרופ' עזי ברק
 

וייסברגר יפעת - בהצטיינות יתרה
נושא התזה: עיבוד מידע חברתי, תפיסה עצמיתף וייצוגי יחסי התקשורת בקרב ילדים בגיל הרך שחוו התעללות והזנחה השוהים במסגרת חוץ ביתית
מנחה: ד"ר יאיר זיו

אורבך יפית - כמצטיין הדיקן ללימודים
נושא התזה: פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל
מנחה: ד"ר אביהו שושנה

חני גרנסקי - הצטיינות 
סופיה ורגה - הצטיינות 
נטע יהלום - הצטיינות 
מוריה מאור - הצטיינות 
הדר מרקו - הצטיינות 
נאוה עוגן - הצטיינות 
הדס פרידמן - הצטיינות 
 
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu