mbpf 1ברכות לפרופ' (אמריטה) מרים בן-פרץ על הזכייה המכובדת בפרס א.מ.ת לשנת 2015, בקטגוריה מדעי החברה, בתחום החינוך וקידום החינוך. הפרס יוענק בטקס חגיגי, בהשתתפות ראש הממשלה ובחסותו, בחודש נובמבר, 2015.

פרס א.מ.ת מוענק מידי שנה על הצטיינות והישגים אקדמאיים, או מקצועיים בעלי השפעה מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. הפרס מוענק על ידי קרן א.מ.נ. - לקידום המדע, התרבות והאמנות בישראל, בחסות ראש ממשלת ישראל.

הקרן רואה בפרס אות והוקרה לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים ואת מיצוי היכולות האישיות כצווי ליצירת עולם טוב יותר לדורות הבאים.

הפרס מנוהל ע"י ועדת הפרס, המורכבת מנציגי הקרן ונציגי ראש הממשלה. יו"ר ועדת פרס א.מ.ת - שופט ביהמ"ש העליון (בדימ') יעקב קדמי.


מרים בן פרץ היא פרופסור אמריטה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הייתה ראש בית ספר לחינוך באוניברסיטת חיפה ונשיאת מכללת תל חי. תחומי עניינה העיקריים  הם חקר תוכניות לימודים, הכשרת מורים, פיתוח מקצועי, קביעת מדיניות בחינוך וחינוך יהודי. פרסמה ספרים, פרקים בספרים ומאמרים רבים בכתבי עת.  פרופסור אורח באוניברסיטאות בכמה מדינות ובהן ארצות הברית, קנדה וגרמניה וכיום משמשת פרופסור אורח ב Institute of Education באוניברסיטת לונדון. חברה באקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך (NAEd). כלת פרס ישראל לחקר החינוך 2006.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu