תמונה מהמפגשבמקביל ללימודי התואר הראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מוכשרים הסטודנטים גם לקבלת תעודת עובד חינוך המוכרת ע"י משרד החינוך והגופים הציבוריים העוסקים בחינוך בלתי פורמלי ובחינוך חברתי קהילתי. לימודי התעודה כוללים תכנים עיוניים, סיורים ועבודה מעשית החושפים אותם למגוון מסגרות ותפקידים בחינוך הבלתי פורמלי ובעבודה עם קהילה ונוער מחוץ לבתי הספר. עם סיום הסמסטר, מסתיימות גם הסדנאות המעשיות שהועברו על ידי מר אדם הישראלי.


תלמידי שנה א' למדו בסדנה "הכרת מסגרות בחינוך החברתי" ועברו במסגרת זו תכנים מגוונים במטרה ליצור היכרות ראשונית עם השדה. בין התכנים: תנועות וארגוני נוער; קיבוצים, יישובים קהילתיים ומתנ"סים; פנימיות וחינוך חברתי; ארגונים לשינוי חברתי; חינוך בלתי פורמלי בתוך בתי הספר ומוזיאונים ומסעות נוער.כמחצית ממפגשי הסדנה נערכו מחוץ לאוניברסיטה וכללו מפגש עם האחראים על פעילות תנועות הנוער ומדריכים בעיריית חיפה, מנהלי מתנ"סים וסיורים בפנימייה הצבאית שליד ביה"ס הריאלי, בפנימייה וביה"ס כפר גלים ובמוזיאון הכט באוניברסיטה.


תלמידי שנה ב' למדו בסדנה "ניהול פרויקטים עם בני נוער ובקהילה" ובמסגרת זו נחשפו למרכיבי התפקיד השונים של מנהלים בחינוך הבלתי פורמלי. הסדנא כללה סיורים בקיבוץ יגור להיכרות השילוב שבין קהילה וחינוך ובסניף קרית-ים של עמותת על"מ כדי ללמוד על חינוך בלתי פורמלי בהקשר הטיפולי שלו. בכיתה התארחו מנהלי תוכניות ממשרד התרבות והספורט ומארגוני מגזר שלישי כגון ג'וינט ישראל. כמו כן פגשו הסטודנטים את מנהלת גיוס המשאבים מהעמותה לחינוך בלתי פורמלי של עיריית נתניה ורכזת מתנדבים הפועלת בחברה הערבית.


מטלות הסיום של הסטודנטים מגוונות וכוללות חקירה של התמודדות הארגונים ובעלי התפקידים עם סוגיות תיאורטיות שנלמדו בכיתה. בין העבודות המסכמות: שימוש בכלים בלתי פורמלים במטרה להתמודד עם פערים חברתיים בתוך בית הספר; עמותות המפעילות פרויקטים משותפים ליהודים וערבים ופועלות על בסיס הקוד הבלתי פורמלי; חינוך פוליטי ולאומי במסגרות בלתי פורמלי; גיוס משאבים לפעילות חינוכית עם נוער בסיכון; שיווק של פעילות חינוכית ערכית ועוד.

לצפייה בתמונות לחץ כאן

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu