lurat-elkiraa

lurat-elkiraa1

ד"ר אברהים אסדי, פרופ' מיכל שני ופרופ' רפיק אברהים ממרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, וד"ר ענת בן-סימון מהמרכז הארצי לבחינות והערכה מציגים פיתוח חלוצי של ערכת אבחון מתוקננת בשפה הערבית ליכולות שפה וקריאה של ילדים בכיתות א'-ו' (لغة ألقراءه - לוג'את אלקירא'אה).

פירסום על הערכה ניתן למצוא באתר של הסתדרות הפסיכולוגים "פסיכולוגיה עברית". בתחילה מוצג הרציונל לפיתוח מערכת זו, תוך כדי התייחסות לייחודיות של השפה הערבית הן בהיבט הדיגלוסי והן בהיבט האורתוגרפי. לאחר מכן מוצג תהליך הפיתוח תוך כדי התייחסות לבניית הכלים בשלב הפיילוט, ניתוח הפריטים והרצת הנורמות. לבסוף מוצגים השלבים בהליך הדגימה הארצית וכן דוגמאות מהכלים השפתיים, הקוגניטיביים ומבחני הקריאה.

המערכת תשרת את כל אנשי המקצוע שיהיו רשאים לעסוק באיבחון וטיפול בלקויות למידה (קריאה).

לקריאה לחץ על הקישור  http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3160

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu