lead-dayביום ראשון 1.6.14 התקיים מפגש משותף של המרצים והסטודנטים בתואר הראשון בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך. מטרת המפגש הייתה לקדם את ההיכרות והדיאלוג בין  חברי הסגל והסטודנטים ולהעמיק את ההיכרות עם פעילים בשדה החינוך.

יש לציין כי המפגש תוכנן כיצירה משותפת של הסגל האקדמי ונציגי הסטודנטים.
הוא התמקד בגילויים בלתי שגרתיים של פעילות חינוכית, ובמהלכו נפרשו המסלולים האפשריים של התפתחות אקדמית של בוגרי החוג.

בשלב ראשון הציג יובל בקר הרצאה שכותרתה "חיים מחוץ לקופסא - מנהיגות וחינוך בלתי פורמאלי כדרך חיים - קיבוץ מחנכים דרור ישראל", בה נידונה תפיסת עולמם של אנשי הקיבוץ העירוני. לאחר מכן התקיימו שולחנות עגולים בהם דנו סטודנטים ומרצים על מקומו של ההומור במעשה החינוכי, ולבסוף, ראש החוג,  פרופ' אנית סומך, סיכמה את המפגש ושוחחה על מסלולי ההמשך של הבוגרים.

לצפייה בתמונות מיום החוג לחצו כאן

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu