ביום רביעי 28/5/14 התקיים אירוע הצגת פוסטרים של הסטודנטים בקליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך.

הפוסטרים של הסטודנטים הציגו את תהליכי המחקר שביצעו לאורך שנת הלימודים במסגרת הקליניקה: איתור סוגיה חינוכית-חברתית,תיאור ארגון או עמותה או גוף ציבורי שמתמודד עם הסוגייה, והצעת חלופות לפתרון.

הסוגיות בהן עסקו הסטודנטים הן: שילוב ילדים אתיופים במערכת החינוך, נוער בסיכון במעגלי עוני, השפעת החמולתיות על מערכת החינוך במגזר הערבי, אופני הטמעת תהליכי תקשוב בבתי ספר, חינוך אלטרנטיבי, שילוב נשים ערביות במעגלי פוליטיקה, התמודדות עם חסמים בנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים ערביים, תזונה בריאה בבי"ס יסודיים, הקשבה לקולו של הנושר ממערכת החינוך.

האירוע נפתח בדברי ברכה של פרופ' אנית סומך , ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, וגברת דסי פוסטן-אייזיק, אחראית פרוקיט הדגל מטעם הרקטור. גב' רויטל כץ-פדה , רכזת הקליניקה , הנחתה את האירוע . בסיום האירוע, ד"ר אימן אגבאריה  הודה למשתתפים ולסטודנטים ולמרצים שכיבדו את האירוע בנוכחותם.  

הפקולטה הלחינוך מברכת את הסטודנטים של הקליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך על העבודה הרצינית וההשקעה.

לחץ כאן לצפייה בתמונות מהאירוע

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu