חברי הסגל הזוכים במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע

מדליות ניצחוןהפקולטה לחינוך מברכת את הזוכים והזוכות במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע, על ההישג המחקרי המרשים!

ד״ר יפית גבאי, מהחוג לחינוך מיוחד, עבור מענק בנושא: ״חקר למידה קטגוריאלית פרספטואלית בדיסלקציה התפתחותית״.

פרופ׳ יאיר זיו וד״ר רעות ארבל, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, עבור מענק בנושא: ״חקר תהליכי ההעברה הבינדורית של דפוסי עיבוד מידע חברתי מהורים לילדיהם: הקשר להסתגלות חברתית בעת המעבר מגן החובה לכיתה א'״.

פרופ׳ דני בן-צבי, מהחוג למדעי הלמידה וההוראה יחד עם דינה ציבולסקי מהפקולטה לחינוך טכנולוגי ומדעי בטכניון, עבור מענק בנושא: ״יחסי הגומלין בין חשיבה סטטיסטית, חשיבה מדעית והבנה אודות מהות המדע במדע אזרחי״.

ד״ר שרית שפירו, מהחוג לחינוך מיוחד, עבור מענק בנושא: ״כיצד למידה תפיסתית משנה את התפיסה הסובייקטיבית?״

מאחלים לכם ולכן עשייה מחקרית מרתקת, רוויה גילויים מפתיעים ומלאת השראה, כפי שראוי לכולכם.ן

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu