ספר חדש לפרופ׳ ציפורה שכטמן

כריכת הספר הורות אינטימיתהפקולטה לחינוךכריכת הספר הורות אינטימית מברכת את פרופ׳ (אמריטה) ציפורה שכטמן מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על פרסום הספר "הורות אינטימית: העצמת הורים בקבוצות ייעוץ".

הספר, בהוצאת צמרת ספרים, מקבץ עדויות של הורים ומטפלים אודות חוויית העבודה בקבוצה, בשילוב תובנות מקצועיות ומחקריות על יחסי הורים-ילדים. בעקבות התנסות זו, הורים ילמדו לראות את ילדם באור שונה ומטפלים ילמדו גישה יעילה לעבודה עם הורים.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu