שתי סטודנטיות בחוג לייעוץ והתפתחות האדם זכו במלגת עידוד מחקר של יד ושם לתשפ"א

שתי הסטודנטיותהפקולטה לחינוך מברכת את הסטודנטיות בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, אשר זכו במלגות עידוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר של יד ושם לתשפ"א.

שם המלגה: "מלגות עידוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר (שנה"ל תשפ"א, 2021-2020)"
המלגה מוענקת מהקרנות לעידוד מחקר של יד ושם. טקס חלוקת המלגות צפוי להתקיים בחודש יוני 2021

עדי קנטור, דוקטורנטית בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

נושא עבודת הדוקטורט: "הפיל שבחדר": מקום השואה ופשעי 'הרייך השלישי' בקרב 'דור הנכדים' בשיח המשפחתי הבין-דורי הגרמני. בהנחיית פרופ' הדס ויסמן, החוג לייעוץ והתפתחות האדם.

“The Elephant in the Room”: The place of the Holocaust and the crimes of the ‘Third Reich’ in the intergenerational German family discourse among the German post-war ‘grandchildren generation”


קרן סגל, תלמידת תואר שני, בתכנית לביבליותרפיה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

נושא עבודת התזה: עיבוד סיפור השואה האישי של מטפלים בני הדור השני והעברה נגדית מול מטופליהם בני הדור השני. בהנחיית פרופ' הדס ויסמן, החוג לייעוץ והתפתחות האדם.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu