ד״ר שרית ברזליברכות לד׳׳ר שרית ברזלי (המגמה לטכנולוגיות בחינוך, החוג ללמידה, הוראה והדרכה), שערכה ביחד עם קלרק צ'ין (Rutgers University, USA) גיליון מיוחד של כתב העת היוקרתי Educational Psychologist בנושא חינוך בעידן של "פוסט-אמת". מטרת הגיליון היא להציע גישות חינוכיות מגוונות להתמודדות עם אתגרי העידן הזה, בדגש של סוגיות מדעיות וסוציו-מדעיות.

המאמרים בגיליון מתמודדים עם בעיות שונות כגון הפצה של מידע כוזב, הכחשה של המדע, "תאי הד", התנגשויות בין גישות אפיסטמולוגיות, ועוד. במאמר המבוא, העורכים סוקרים ומנתחים את התגובה החינוכית לבעיות "פוסט-אמת" כפי שהיא משתקפת במאמרי הגיליון ובספרות החינוכית בשנים האחרונות.

כל המאמרים זמינים להורדה חופשית עד ה-25 בספטמבר.

לילי אורלנדהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ' לילי אורלנד-ברק, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על זכייתה במענק המדען הראשי של משרד החינוך למימון מחקר בנושא הכשרה של מורים להוראה מקוונת.

פרופ' אורלנד-ברק זכתה במענק ביחד עם פרופ' רון בלונדר, מהמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. למחקר זה יש יָכְלָה לסייע למשרד החינוך בהבנת האתגרים בהכשרת מורים להוראה מקוונת ובגיבוש מדיניות תואמת להתמודדות עמה.

 

מאפייני ידע התנסותי של מורים מובילים לכימיה ואנגלית בתקופת הקורונה: לקראת פיתוח מודל להדרכה והכשרה להתנסות מעשית במרחב המקוון
תקציר המחקר:
מחקר גישוש אתנוגרפי זה נועד להניע תובנות ראשוניות, מבוססות ראיה, שיובילו לאיפיון  מרכיבי הידע ההתנסותי הדרוש בהכשרת פרחי הוראה במרחב הדיגיטלי. המטרה היא  להציע במחקר המשך מודל אופרטיבי לליווי מורים ולהתנסות מעשית בסביבה דיגיטלית. במסגרת הוועדה שעסקה בהכשרה והתפתחות מקצועית של מורים להוראה מקוונת, נוסחו עקרונות, הנותנים ביסוס תיאורטי רחב לסוגיות הקשורות בהתפתחות ולמידה מקצועית של מורים להוראה בסביבה דיגיטלית. המחקר הנוכחי נועד להציע תובנות לוקאליות מבוססות ראיה אודות האופן בו עקרונות אלה מתורגמים לשדה ההתנסות של מורים מובילים בסביבת הוראה-למידה מקוונת בזמן קורונה. כלי המחקר כוללים ראיונות חצי מובנים, קבוצות מיקוד ותיעוד של פרקטיקות של מורים מובילי קהילות של כימיה ואנגלית בבית הספר העל-יסודי). מחקר זה נועד לתרום לשדה החינוכי בשתי רמות: הצעת  מתווים למרכיבי הידע ההתנסותי בהוראה מקוונת ועל בסיס מתווים אלה יצירת מודל תיאורטי ואופרטיבי להתנסות מעשית בסביבה דיגיטלית הן בפיתוח מקצועי של מורים והן בהכשרת  פרחי הוראה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu