סדנא מוצלחת על חקר התודעה בהנחיית ד׳׳ר אביבה ברקוביץ-אוחנה

אביבה ברקוביץ אוחנהד׳׳ר אביבה ברקוביץ-אוחנה קיימה סדנא על חקר התודעה: פרספקטיבות שונות שנועדו לגשר בין תפיסות נוירוביולוגיות, פילוסופיות ובודהיסטיות, תוך כדי תרגולי מדיטציה קצרים למשתתפים, במטרה לייצב את תחום חקר המדיטציה בתוך השיח הרחב של חקר התודעה, ולהביא לשיח את החשיבות של התפתחות פוסט-קונבנציונלית של התודעה. הסדנא קשורה למחקר הבסיסי שד"ר ברקוביץ-אוחנה עורכת, שנותן את הבסיס התיאורטי למחקרי התערבות ולשיח על השפעות תרגול מדיטציה על התפתחות האדם בכלל, ובחינוך בפרט.
הסדנא היתה מוצלחת ביותר, וכבר מתוכננת סדנת המשך.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu