לוגו המגהמ לטכנולוגיות בחינוך01.11.2017 • 15:45-17:45

שם האירוע: ״חצי אמין״: ניתוח של חשיבה אפיסטמית במהלך משחק דיגיטלי

החוג ללמידה, הוראה והדרכה.

מיקום האירוע: מרכז FLS, קומה 1 , בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

 לצפייה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

Menu