negler 15.06.2016 - 14:00-15:30

שם האירוע: טקס הענקת מלגות ע"ש פרופ' שמואל וגב' לוצי נגלר

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 548, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לכנס לחץ כאן

המגמה לטכנולוגיות בחינוך15.06.2016 - 08:30-17:15

שם האירוע: יום פתוח ומלגות סילבר במגמה לטכנולוגיות בחינוך

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

תמונת ההזמנה ליום העיון 09.06.2016 - 09:30-15:00

שם האירוע: יום עיון לזכרה של פרופ' דינה פייטלסון בנושא ניצני התערבות

החוג ללקויות למידה

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה ליום העיון לחץ כאן (בחלון חדש)

small feast08.06.2016 - 14:00-16:00

שם האירוע: המשתה הקטן - "פוליטי" זה לא חינוכי-הרהורים על תפקידו של החינוך בשעה זו

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 570, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

crdae logo 02.06.2016 - 10:15-11:45

שם האירוע: הבטים מרכזיים בהערכת השגים במתמטיקה בבתי ספר בסין

המרכז לחקר ופיתוח אלטרנטיבות בחינוך

מיקום האירוע: חדר 244, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

הזמנה להרצאת הזיכרון02.06.2016 - 14:00 - 12:00

שם האירוע: הרצאת הזיכרון השנתית הרביעית ע"ש פרופ' אילן גור-זאב: פילוסופיה, חינוך וצדק

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 363, בנין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

קישור להזמנה המלאה לאירוע (בחלון חדש)

לקריאת טקסט ההרצאה האחרונה של פרופ' גור-זאב (בחלון חדש)

לאתר החדש לזכרו של פרופ' אילן גור-זאב (בחלון חדש)

 

תמונת ההזמנה לפורום 30.05.2016 - 17:45-16:15

שם האירוע: ד"ר גדי ביאליק בפורום משפט וחינוך

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מיקום האירוע: חדר 466 , בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לפורום לחץ כאן (בחלון חדש)

עץ קטן 16.05.2016 - 12:15-14:00

שם האירוע: לעקוב, לחשוב, לכתוב: שיטות של אוטואתנוגרפיה

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 462, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (קובץ PDF בחלון חדש)

תמונת ההזמנה לפורום 16.05.2016 - 18:00-17:30

שם האירוע: ד"ר תמי הראל בן שחר בפורום משפט וחינוך

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מיקום האירוע: חדר 466 , בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לפורום לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.05.2016 - 12:00-14:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שמיני

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בתוכנית הסמינרים לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 05.05.2016 - 14:00-16:00

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שמיני - נשיאה באחריות בקרב מורים: תוצאות ארגוניות והשלכות תרבותיות

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

04.05.2016 - 16:00-18:00

שם האירוע: ערב העיון לזכרו של ד"ר מוסא קרייני

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מיקום האירוע: מצפור רבין, קומה 8, בניין רבין • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (קובץ PDF בחלון חדש)

תמונת ההזמנה לפורום 17.04.2016 - 10:00-11:45

שם האירוע: ילדים מייעצים במחקרי זכויות ילדים: דיון בשאלות מתודולוגיות

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מיקום האירוע: מצפור רבין • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה ליום העיון לחץ כאן (בחלון חדש)

ריבוע ירוק

30.03.2016 - 10:00-12:00

שם האירוע: מפגש הפורום האיכותני של הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 548, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לחץ כאן (בחלון חדש)

לוגו סמינר הפקולטה 2016 17.03.2016 - 12:00-14:00

ביום חמישי ה- 17.3.2016 יתקיים המפגש השביעי במסגרת הסמינר הפקולטתי "אקטואליה בחינוך: נקודות מבט של חברות וחברי הסגל בפקולטה לחינוך".
המפגש יוקדש לחוג לחינוך מתמטי בנושא - "אבחון אוטיזם: אתגרים בדיאגנוסטיקה ובהתאמה תרבותית ושפתית".

יתרונות ההתערבות המוקדמת באוטיזם עוד בינקות מדגיש את הצורך באבחון מוקדם. הכלים הקיימים נשענים בעיקר על תצפיות וראיונות המודדים רפרטואר התנהגותי מסוים מאוד, בעל רגישות נמוכה לשונות שפתית ותרבותית הפוגעת באיכות האבחון ואף עלולה להביא לתת-אבחון.
בהרצאה נציג כיוונים חדשים לפיתוח כלי אבחון המיועדים לגילוי אבנורמליות בתהליכים סנסוריים-תפיסתיים בסיסיים המצמצמים השפעות של תהליכים גבוהים יותר מתווכי שפה ותרבות.
נספר על מאמצים ראשוניים ליצור כלים רגישים מבחינה תרבותית ושפתית, ונדון באתגרים הקיימים בהתאמות תרבותיות ושפתיות לכלי אבחון ושיטות התערבות קיימות בקרב קהילות מיעוט ובאופן ספציפי יותר, בקרב הקהילה הבדואית.

מארגני סדרת המפגשים הם ד"ר דבי גולדן, ד"ר יאיר זיו ופרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן הפקולטה לחינוך.
הסמינר יתקיים בין השעות 12:00-14:00 בחדר 363 ויוגש כיבוד קל. הקהל הרחב מוזמן. 

שם האירוע: סמינר הפקולטה לחינוך - מפגש שביעי - אבחון אוטיזם: אתגרים בדיאגנוסטיקה ובהתאמה תרבותית ושפתית

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לסמינר לחץ כאן (בחלון חדש)

ההזמנה ליום העיון 15.03.2016 - 09:00-15:30

שם האירוע: יום העיון השנתי של המגמה לביבליותרפיה

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מיקום האירוע: אודיטוריום מוזיאון הכט • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה ליום העיון לחץ כאן (בחלון חדש)

תמונה מהכנסמרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה והחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך ערכו ב - 5.1.2016 יום עיון בו הוצגו הקשרים בין ידע מדעי לבין עשייה חינוכית-קלינית בשדה, לקידום אוריינות בחברה הדוברת ערבית.
ליום העיון הגיעו מעל ל280 איש; ביניהם נציגי משרד החינוך, ראשי מכללות ואנשי מקצוע רבים.  ביום העיון הוצגה ערכת האבחון לוראת אל קראאה "لغة ُ القراءةِ". ערכת אבחון המיועדת לתלמידי כיתות א'– ו' הסובלים מקשיי תפקוד בשפה, קריאה וכתיב. הערכה תקפה ומהימנה, והיא ראשונה מסוגה בעולם, לאבחון לקויות שפה, קריאה, כתיב והבנת הנקרא בשפה הערבית. "זהו יום היסטורי בו הוצג לראשונה בעולם כלי הערכה מתוקנן סטנדרטי עם נורמות המאפשר אבחון פרטני בלקויות בשפה הערבית, שפה שמית הכתובה בכתב אלפביתי", אמרה פרופ' מיכל שני, שעמדה בראש הכנס.
המבחנים פותחו ע"י ד"ר אברהים אסאדי, בניהולם של פרופ' מיכל שני, פרופ' רפיק אברהים, פרופ' אוסיד ח'טיב ובפיקוחה המתודולוגי של ד"ר ענת בן סימון, מנכ"לית המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לאתר הכנס (בחלון חדש)

לקריאה מורחבת על המבחן באתר פסיכולוגיה עברית (בחלון חדש)

לצפייה בתמונות מהכנס (בחלון חדש)

תמונה מכנס הדוקטורנטים הקודם

03.03.2016 - 09:30-16:00

שם האירוע: כנס הדוקטורנטים השלישי של הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לחץ כאן (בחלון חדש)

ריבוע ירוק

10.02.2016 - 10:00-12:00

שם האירוע: הפורום למחקר איכותני בפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 548, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לחץ כאן (בחלון חדש)

ההזמנה לתערוכה 21.01.2016 - 10:30-11:30

שם האירוע: תערוכה-פרוייקט של הסטודנטים בקורס התפתחות בבגרות

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפיה בהזמנה לתערוכה לחץ כאן (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu