11.03.2015 • 16:15-17:45

edtech-seminars

שם האירוע: מבחן בהבנת הנקרא: על קריאה בעידן הדיגיטאלי

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה ברשימת הסמינרים המתוכננת לסמסטר א׳ תשע״ה

round table26.01.2015 • 15:45-16:15

שם האירוע: סוגיות ומחלוקות במערכת החינוך הישראלית

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: מבואה קומה 3, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

22.01.2015 • 16:15-17:45

edtech-seminars

שם האירוע: טכנולוגיה למחקר: שיטות, כלים ופרקטיקות מחקריות בעידן האינטרנט

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה ברשימת הסמינרים המתוכננת לסמסטר א׳ תשע״ה

small feast21.01.2015 • 10:00-12:00

שם האירוע: המשתה הקטן - בית ספר בורח מבשורה

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 570, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

40years-event15.01.2015 • 09:30-16:45

שם האירוע: יום עיון ותערוכה - 40 שנה לפקולטה לחינוך ול-'עיונים בחינוך'

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: אודיטוריום מוזיאון הכט • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לחץ כאן לצפייה ישירה בכנס - לצפייה רק בדפדפן Internet Explorer

gilrach-forum12.01.2015 • 16:00-18:00

שם האירוע: A silent killer in the the nursery: the bleak situation of the CAED orphanage in Cameroon

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מיקום האירוע: קומת המצפור, בניין רבין • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

הזמנה לאירוע השנתי

edtech-seminars07.01.2015 • 16:15-17:45

שם האירוע: לינגואלי: המסע ליצירת חוויית למידה אדפטיבית ומותאמת אישית

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה ברשימת הסמינרים המתוכננת לסמסטר א׳ תשע״ה

הזמנה למשתה הקטן07.01.2015 • 10:00-12:00

שם האירוע: המשתה הקטן - קרן תל"י (תגבור לימודי יהדות) – זו לא מילה גסה

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 570, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

בעקבות מזג האוויר הסוער מתבטל סמינר הסגל שאמור היה להתקיים מחר, יום ה', 8.1.15.

הודעה חדשה על מועד קיומו תתפרסם בקרוב

 

תמונת ציון האירוע23.12.2014 • 14:00-14:45

שם האירוע: אירוע קריאת חדר 272 במרכז אדמונד י. ספרא ע"ש פרופ' צביה ז"ל והדלקת נר שביעי של חנוכה

החוג ללקויות למידה

מיקום האירוע: חדר 272, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

thijs-nielen11.12.2014 • 14:00-15:30

שם האירוע: Exploring Effects of Interventions to Stimulate Reading: How Can We Reach Reluctant Readers?

החוג ללקויות למידה

מיקום האירוע: חדר 272, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה בתוכנית הקולוקוויום בתחום לקויות למידה לסמסטר א׳ תשע״ה

Orly Fuhrman-5.11.14-303.12.2014 • 15:45-17:45

שם האירוע: חוכמת השדה: הערכות בית הספר לעידן הידע מנקודת המבט של אנשי החינוך

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

gilrach-forum01.12.2014 • 16:00-18:00

שם האירוע: כרמל-המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש גולדה מאיר – שיתופי פעולה במערכת החינוך לגיל הרך: גאנה-ישראל

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מיקום האירוע: חדר 466, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

25.11.2014slippers • 12:00-14:00

שם האירוע: הרצאת הפתיחה לסדרת מפגשי סמינר הפקולטה בשנת תשע"ה: הכמיהה לקשר במארג היחסים הבינאישיים והפסיכותרפויטיים

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

05.11.2014Lingually • 16:15-17:45

שם האירוע: לינגואלי: המסע ליצירת חוויית למידה אדפטיבית ומותאמת אישית

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 362, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה ברשימת הסמינרים המתוכננת לסמסטר א׳ תשע״ה

30.10.2014shay-marco • 14:00-15:30

שם האירוע: Brain Computer Interface

חוג: החוג ללקויות למידה

מיקום האירוע: חדר הישיבות של מרכז אדמונד י. ספרא, חדר 272, קומה 2, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

לצפייה בתקציר ההרצאה

מפגש למתקבלי מ.א תשע״ה22/10/2014 • 13:00-15:00        

שם האירוע: מפגש לתלמידי תואר שני שנה א' בפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים, אוניברסיטת חיפה

לצפייה בתוכנית המפגש ולחלוקה לחוגים לחץ כאן

מפגש למתקבלי מ.א תשע״ה22/10/2014 • 13:00-15:00        

שם האירוע: מפגש לתלמידי תואר שני שנה א' בפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים, אוניברסיטת חיפה

לצפייה בתוכנית המפגש ולחלוקה לחוגים לחץ כאן

מפגש למתקבלי מ.א תשע״ה22/10/2014 • 13:00-15:00        

שם האירוע: מפגש לתלמידי תואר שני שנה א' בפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך ומדעים, אוניברסיטת חיפה

לצפייה בתוכנית המפגש ולחלוקה לחוגים לחץ כאן

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu