inv13

04.03.14 | 09:00 -  Faculty of Education Building, Room 272Rita-Kaushanskaya-Abstract

Rita-Kaushanskaya-Abstract

27.02.14 | 14:00 -  Faculty of Education Building, Room 272Genetics-of-Dyslexia

Genetics-of-Dyslexia

לחץ כאן לצפייה בהזמנה המפורטתpinto

הפורום לפילוסופיה של החינוך

סדרת המפגשים של המרכז לחינוך יהודי והפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

 

אנחנו שמחים להזמינכם למפגש הפורום לפילוסופיה של החינוך

יו"ר

ד"ר יותם חותם

 

המרצה
ד"ר עדי אפעל

מכון תומס, אוניברסיטת קלן

 

נושא ההרצאה

תקנה וחינוך: חניכה ללא חונך

 

ההרצאה תעסוק בהשלכות של הבנת המושג "תקנה" לתפיסה של מתודה חינוכית. מושג התקנה מאפשר לחשוב על הליך חינוכי של הוראה שאיננו כולל תפקיד של מורה במובן המקובל של המילה. במקום זאת, התקנה מניחה כי האורגניזם החושב יכול ללמד ולהורות את עצמו, וזאת על ידי חניכתו על ידי המציאות עצמה. את הטענה היסודית הזו, תבסס החוקרת על היסטוריה מושגית של המונח habitude"" אותו היא מתרגמת כתקנה. מושג זה כרוך בשאלת התקנתו ורכישתו של אופי: אריסטו העמיד את התקנה כיסודה של המידה הטובה; תומס אקוינס פיתח את המבנה האריסטוטלי לידי שיטה סדורה; לבסוף, במאה ה-19 חזר המושג להיות מושא לדיון ולפיתוחים נוספים, וההרצאה תתמקד בגירסא שקיבל ה habitude במחשבה הצרפתית, ובעיקר במחשבתו של הארכיאולוג, הפדגוג והפילוסוף פליקס רבזון מוליין. כיצד מאפשרת התקנה היצמדות של המחשבה אל המציאות? מהן הדרישות היסודיות לביסוסו של הליך תקנתי, ולבסוף, מיהם השחקנים המרכזיים בהליך זה?

 

מועד המפגש: יום רביעי 15.1.2014 בשעה 19:30

מקום המפגש: בנין הפקולטה לחינוך, חדר 548 (קומה 5)

איש קשר: איילת אגוזי aegosi@univ.haifa.ac.il

 

עדי אפעל כותבת מחקר העוסק בהיסטוריה מושגית-אריסטוטלית של התקנה, במכון תומס שבאוניברסיטת קלן. הפרוייקט האחרון שלה (2008-2012) עסק ביחסי תולדות האמנות ופילולוגיה בעקבות ארווין פנופסקי. היא לימדה באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת תל-אביב, במכללת בית-ברל ובאקדמיה לאמנות בצלאל; עסקה בתרגום של פילוסופיה צרפתית עכשווית לעברית, כותבת ומפרסמת בתחומי ההיסטוריוגרפיה של תולדות האמנות, תיאוריה של האמנות והיסטוריה של הרעיונות.

 

לחץ כאן לצפייה בהזמנה המפורטתilana-horn

Prof-Ram-Frost-Poster

Click to read the abstract...

Educational-policies-challenges-old-and-new-poster3web

8.1.14-dapna-raban-web

 

25.12.13-Yishay-Mor-web

 

forum-inv2-2014-Cocoon-community

11.12.13-hila-koren-web

Orthodox school screening 2013 poster web

inv11-web

The Edmond J. Safra Center for the Study of Learning Disabilities, Department of Learning DisabilitiesFaculty of Education

Esther Geva, Ph.D.Ester-Geva

Distinguished Professor in the Department of Applied Psychology and Human Development at the Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto

Theoretical and Applied Issues in the Development of Literacy Skills in L2 Learners

Thursday, December 5, 2013, 10:00-12:00

At the Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning Disabilities, Faculty of Education Building, Second Floor, Room 272

For information:
Karin Malka 04 8288435 (8435) kmalka2@univ.haifa.ac.il

ההרצאה תינתן בשפה העברית

 בכנס בינלאומי המאורגן על ידי מרכז אדמונד י.ספרא לחקר המוח בלקויות למידה והחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה  יידון הקשר בין שטף קריאה ויכולת פענוח הקוד האלפבתי והבנת הנקרא מבחינת העיבוד המוחי, ההתנהגותי והישומי במבט התפתחותי.
חוקרים מובילים מאירופה, קנדה וארה"ב העוסקים בתחומים אלה יתכנסו בין התאריכים 11-13 לנובמבר באוניברסיטת חיפה לדון בסוגיות אלה.
הכנס יתקיים באודיטוריום הכט ובמצפור רבין באוניברסיטת חיפה והקהל הרחב מוזמן להשתתף.

לצפייה בתכניה המלאה לחצו כאן.

Brain-Mind-and-Fluency-Conference11-13.11-mail-web

dor-abramsom-newsletter-web-2014

 

forum-inv1-2014-view-kindergarten1

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu