ראש התוכנית: ד"ר רחל צורן


מטרת התכנית
לתת כלים, להבנות ולהעמיק את הידע המקצועי של הביבליותרפיסט בשנת הלימודים שלאחר לימודי התואר השני בביבליותרפיה.
נושאים:
•    איכויות תרפויטיות של טקסט ספרותי
•    הדרכה קבוצתית
•    סיפורי טיפול
•    מעשיות וחלומות בטיפול
•    מושגי יסוד באתיקה בטיפול
•    ביבליותרפיה-פסיכותרפיה
ועוד.

 

מבנה התכנית
תוכנית הלימודים כוללת שנת לימודים אחת ובה יום לימודים מלא באוניברסיטה וכיומיים בשבוע של התנסות מעשית בשטח, המלווים בשעת הדרכה אישית שבועית.

 

קהל היעד
תוכנית ההכשרה בביבליותרפיה מיועדת למסיימי ה-M.A. במגמה לביבליותרפיה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך בלבד.
המעבר לתוכנית מן הM.A. איננו אוטומטי ומותנה בראיון קבלה עם מרכזת תוכנית ההכשרה.
מועד התוכנית: יום ג', בין השעות 08:00 – 18:00.

 

תעודת הסיום
בתום שנת לימודים זו, ולאחר שהשלימו את כל חובות השמיעה, חובות העבודה המעשית וחובות העבודות בכתב יהיו הבוגרים זכאים לתעודה מקצועית המקנה להם את הזכות לעבוד כביבליותרפיסטים.
מכיוון שהלימודים בתוכנית מהווים חלק אינטגרלי ממסלול הלימודים המשולב של לימודי ה-M.A. וההכשרה המקצועית, התעודה המקצועית היא בעלת תוקף אך ורק בצירוף תעודת ה-M.A..
במקביל — תעודת ה-M.A. בלבד, ללא תעודה מקצועית, איננה מקנה אפשרות לעבודה בביבליותרפיה.
תכני הלימוד בתוכנית מתרכזים בהיבט המקצועי יישומי של מקצוע הביבליותרפיה, ומעמיקים בו בזמן את הידע התיאורטי שנרכש במהלך לימודי ה- M.A.
בשלב זה הבוגרים מתקבלים לעבודה על בסיס הצגת התעודה המקצועית בצירוף תעודת ה-M.A.

 

עלות התוכנית
דמי הרשמה: 150 ₪
שכר לימוד: 16,000 ₪

Menu