שם התואר: מוסמך האוניברסיטה בהנחיית קבוצות (M.A.), עם התמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

 ראש ההתמחות: פרופ' אביבה ברקוביץ-אוחנה avivabo@edu.haifa.ac.il

הרשמה להתמחות עד לתאריך 8.8.21

מספר המקומות מוגבל

המעוניינים מתבקשים להירשם ולהגיש מסמכי המועמדות בהקדם

 

רקע

תחום הפסיכותרפיה עבר שינויים משמעותיים בעשרים השנים האחרונות מתפיסה שמתמקדת בפרט ובתהליכים פנימיים - דינמיים שקרו בעבר לכיוון של תפיסה רחבה ואינטגרטיבית יותר שמתייחסת למכלול קיומו של האדם. מכלול זה בא לידי ביטוי בהקשר לגוף, נפש ורוח והחיבור ביניהם, לחשיבות של רגש וגם של קוגניציה, למרכזיות מערכות היחסים וזמן ההווה במהלך הטיפול וכן להתחשבות בקונטקסט שבו חיים הפונים לפסיכותרפיה בהקשר המשפחתי, החברתי, התרבותי והסביבתי (האקולוגי).  

 

ההתמחות מציעה תפיסה חדשה להכשרת פסיכותרפיסטים שיוצאת מתוך גישה עדכנית לגבי בריאות הנפש שרואה  את האדם השלם על גופו, נפשו ורוחו. תפיסה זו, שנתמכת במחקרים עדכניים (Röhricht, et al., 2011; Van der Kolk, 2006), מתייחסת לבריאות הנפשית מנקודת מבט הוליסטית שכוללת את ההיבטים השונים בהוויתו וחייו של אדם ובהם גם סביבתו האנושית, התרבותית והפיזית-אקולוגית. זאת, מתוך הבנה שכל ההיבטים הללו (גוף, נפש, רוח, סביבה אנושית וסביבה פיזית) קשורים וכרוכים אלו באלו.  יתרה מזאת, זוהי נקודת מבט שמתייחסת לא רק לחסר ולקושי או לפגיעות הנפשיות אלא גם למימד ההתפתחות האישית של האדם וליכולתו לממש את עצמו על כל היבטי הווייתו. המינוח המקובל היום לתפיסה זו של בריאות הוא (wellness  Cowen, 1991; Myers, Sweeney & Witmer, 2000). תפיסה זו יוצאת מתוך התבוננות הומניסטית ואקזיסטנציאליסטית על האדם, והיא מתבססת גם על תיאוריות ותפיסות עולם ממזרח (למשל, בודהיזם) ומערב (למשל, טיפול פסיכודינמי). בנוסף, תפיסה זו של  wellness נשענת גם על תפיסות וחידושים שהביאה עימה הפסיכולוגיה החיובית כולל ה"דור השני" של הפסיכולוגיה החיובית שמזהה את החשיבות של כל מנעד החוויות הרגשיות (החיוביות והקשות) ובונה על הפוטנציאל האנושי לא רק להתמודד עם מצבים קשים ולהכיל אותם אלא גם לצמוח מהם.  שילוב אינטגרטיבי זה  הוא שמייחד את התוכנית המוצעת.

 

תוכנית ההתמחות מעוגנת תחת התואר בהנחיית קבוצות ומיועדת לא רק להכשרה אלא גם לתלמידי מחקר שימשיכו מן המ.א. לדוקטורט.


תנאי קבלה לתוכנית

  1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות. יש להגיש תעודה וגיליון ציונים. (מועמד שיסיים את לימודיו בשנה"ל הנוכחות יצרף גיליון ציונים מקורי וכן אישור לגבי יתרת חובותיו לתואר ראשון. אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).
  2. עמידה בדרישות לימודי הקדם – ראה  פירוט בהמשך
  3. עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80 לפחות
  4. מכתב ובו תיאור מפורט של הרקע האישי לבחירה בתוכנית, קורות חיים ועבודה והתנסויות רלוונטיות וכן הצהרת כוונות. מכתב תיאור אישי - תיאור אישי של המקום שלכם כיום מבחינה אישית, משפחתית ועבודה, תיאור נסיבות החיים שהובילו לעניין וליכולת לעסוק בטיפול,  התייחסות להתנסות בתחום הטיפולי הן כמטפל.ת והן כמטופל.ת, הסבר על הרקע לבחירה בתוכנית ההתמחות וההתנסויות, הלימודים והעבודה שקשורים לנושאים הספציפיים של ההתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח (קשרי גוף-נפש, רוחניות, טיפול אלטרנטיבי, וכד).
    מידת הפניות מבחינת זמן ומרחב להשקעה בתוכנית הכשרה תלת-שנתית של יומיים עד שלושה בשבוע.
  5. שתי המלצות: המלצה אחת לפחות מגורם אקדמי ורצוי מאוד גם המלצה אחת נוספת בשדה היישומי (התנסות טיפולית, ייעוצית, קלינית)
  6. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי ו/או קבוצתי

 

קורסי השלמה נדרשים:

על מנת להתקבל לתוכנית ידרשו לימודי קדם בתחום הפסיכולוגיה בהיקף שנדרש כיום בתוכניות לימודים לטיפול באומנויות, וכן על מנת להתקבל לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה רב-תחומית. מועמד/ת שלא למד/ה את הקורסים הר"מ יהיה עליו/ה להשלימם לפני קבלתו/ה ללימודי התואר השני. יש לסיים כל קורס בציון 80 לפחות.

 

לימודי השלמה

תיאוריות אישיות 2 נק'
פסיכולוגיה התפתחותית (ילדות, התבגרות ובגרות) 4 נק'
פסיכולוגיה חברתית 2 נק'
פסיכולוגיה אבנורמלית 4 נק'
מבוא לפסיכולוגיה 2 נק'
פסיכופיזיולוגיה 2 נק'
השלמות בשיטות מחקר 2 נק'
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 נק'
סדנא על מערכת החינוך בישראל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נדרש ציון של 80 לפחות בכל קורס

 

 

הלימודים לתואר שני יסתיימו במהלך שתי שנות לימודים (לא כולל השלמות לאלה שיידרשו לכך). הסטודנטים במסלול א' יהיו זכאים להשלים את עבודת התזה בשנה השלישית. קבלת תעודה של פסיכותרפיסט.י. אינטגרטיבי.ת תינתן רק בסיום שנה ג' ועמידה בכל דרישותיה.

 

הזכאות לתואר מותנית בסיום חובות הקורסים העיוניים, ההתמחות המעשית, כתיבת עבודת גמר (מסלול א') או מבחן גמר (מסלול ב').

 

מספר השש"ס הנדרש לקבלת התואר

במסלול א' יידרשו הסטודנטים ללמוד 38 שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול ב' יידרשו הסטודנטים ללמוד 44 שש"ס ולעמוד בבחינת גמר.

 

מסלול א'  (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)- 38  שש"ס (שעות שבועיות בסמסטר), כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות והתמחות מעשית שתכלול קבלת הדרכה פרטנית וקבוצתית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ועבודה מעשית בשנתיים. רצוי לסיים במועד זה את עבודת הגמר המחקרית, אך ניתן לסיים אותה במשך השנה השלישית.

 

מסלול ב'  (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) - 44 שש"ס, כולל  כתיבת שתי  עבודות סמינריוניות ובחינת גמר והתמחות מעשית שתכלול קבלת הדרכה פרטנית וקבוצתית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ועבודה מעשית ובחינת גמר בשנתיים.

 

תכנית הלימודים מובנית יחסית, והיא תיפרש על-פני שנתיים (כולל סמסטר קיץ). התוכנית כוללת את מקצועות החובה של התוכנית להנחיית קבוצות, קורסי ליבה (חובה) של ההתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח וקורסי בחירה (שמוצעים בחוג לייעוץ והתפתחות האדם ואף בחוגים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה).

פרקטיקום ועבודה בשדה

מטרת ההתנסות המעשית לאפשר התנסות בעבודה כפסיכותרפיסט עם אוכלוסיות מגוונות תוך קבלת הדרכה פרטנית וקבוצתית. בהתמחות נכללות שעות עבודה מעשית תחת הנחייה והדרכה פרטנית ולעיתים גם קבוצתית. הדרכה קבוצתית ניתנת כחלק מהלימודים במסגרת התואר השני.

ההתנסות בשדה מתחילה בשנה ב' של הלימודים וכוללת יום מלא בשבוע (8-9 שעות) או שני חצאי ימים בתלות במקום הפרקטיקום וזמן זה כולל הדרכה. כחלק משעות אלו הסטודנטים אמורים להתנסות לפחות ב- 100 שעות טיפול בפועל במהלך לימודי התואר השני. 

 

ההתנסות בפרקטיקום הינה במוסדות מגוונים. תחילת הפרקטיקום בשדה תתקיים לאחר קבלת חוות דעת חיובית מהמרצים בשיעורים הקליניים של שנה א' במסגרתם לומדים רקע המשגתי על טיפול, וכן מיומנויות ומתרגלים אותן. בנוסף, בתום כל שנה תיערך הערכה לגבי ההיבט הקליני והמעבר לשלב הבא מבחינת הפרקטיקום. ספציפית, כל אחד מהמעברים - מעבר לשנה ב' ומעבר לשנה ג' מותנה בחוות דעת חיובית מהמרצים בשיעורים הקליניים וממדריכי הפרקטיקום. במקרים מיוחדים יתכן שסטודנטים יידרשו לעבור שוב את קורס הפרקטיקום או שלא יוכלו לסיים את התוכנית הקלינית אך יוכלו לסיים את לימודיהם בתוכנית מ"א ללא ההתמחות.

סיום תואר שני בהצלחה ללא השלמה בהצלחה של הלימודים הקליניים, הפרקטיקום וההדרכה בשנת הלימודים השלישית (ראו להלן) אינו מקנה תעודה של פסיכותרפיסט אינטגרטיבי גוף-נפש-רוח ולא מהווה אישור מטעם האוניברסיטה לעיסוק בפסיכותרפיה. 

לימודי שנה ג'

לימודי שנה ג' שנדרשים לצורך קבלת תעודת פסיכותרפיסט אינטגרטיבי גוף-נפש-רוח יתקיימו במסגרת לימודי המשך (בדומה לתוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות - ביבליותרפיה) ויכללו יומיים של עבודה מעשית, ובנוסף גם יום לימודים שיכלול קורסים מגוונים בעלי אוריינטציה הקשורה בטכניקה הטיפולית ובהתפתחות המקצועית של המטפל.

זכאות לתעודה של פסיכותרפיסט אינטגרטיבי תינתן לאחר השלמה בהצלחה של עבודה מעשית שתכלול לפחות 200 שעות של טיפול כולל אלו במהלך לימודי התואר השני וקורסי הדרכה בשנת הלימודים השלישית כחלק מלימודי המשך בהיקף המקובל  כפי שנדרש על ידי האיגוד הישראלי הרב - תחומי לפסיכותרפיה מתוכניות הכשרה.

התקבלות כפסיכותרפיסט באיגוד הישראלי הרב - תחומי לפסיכותרפיה דורשת פנייה ישירה לארגון זה וכן אישור על כך שהפונה היה בטיפול אישי בהיקף הנדרש.

 

ציון סופי לתואר שני יחושב כלהלן:

הציון הסופי במסלול א' מורכב כלהלן:

עבודת גמר מחקרית 40%

עבודות סמינריוניות 30%

שאר הקורסים 30%

סה"כ  100%

 

 

הציון הסופי במסלול ב' מורכב כלהלן:

מבחן גמר 20%

עבודות סמינריוניות 35%

שאר הקורסים 45%

סה"כ  100%

 

 

לימודים במסלול א' או ב'

רישום למסלול א’ אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של התוכנית, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

רישום למסלול א’ אינו בגדר הבטחה לקבלה ו/או הנחייה של סטודנט/ית

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ותנאי סיום הלימודים בתכנית

הציון הממוצע מינימאלי הנדרש למעבר משנה א' לשנה ב' הוא  75.

במסלול א' נדרש ציון מינימאלי של 76 בעבודת הגמר המחקרית (ממוצע מנחה ושופט/ים) . במסלול ב' נדרש ציון מינימאלי של 76 בבחינת גמר


 

תכנית  הלימודים                                 

                                            

מסלול א'

     מסלול ב'

שנה א' קורסי מתודולוגיה חובה בחוג

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה (שיעור ותרגיל) (4 שש"ס)

 

 

מחקר איכותני (2 שש"ס)

שנה א' קורסי חובה בהנחיית קבוצות + התמחות

הנחיית קבוצות: תהליכים תוך אישיים ובינאישיים

(4 שש"ס)

 

תאוריות מרכזיות בעבודה טיפולית עם יחידים וקבוצות

(2 שש"ס)

 

פרקטיקום והדרכה א'  (2 שש"ס)

 

מיומנויות בעבודה טיפולית עם קבוצות ויחידים (2 שש"ס)

 שנה א' חובה רק בהתמחות

מושגי היסוד שבבסיס פסיכותרפיה בגישה אינטגרטיבית -  (2 שש"ס)

סה"כ חובה שנה א'

18 שש"ס

18 שש"ס

 שנה ב' חובה רק בהתמחות

 

 גישות אינטגרטיביות לפסיכותרפיה בדגש סומטי

(2 שש"ס) 

 

גישות אינטגרטיביות לפסיכותרפיה בדגש רוחני (4 שש"ס)

 

שילוב מיומנויות אינטגרטיביות בפסיכותרפיה (2 שש"ס)

 שנה ב' קורסי חובה בהנחיית קבוצות + התמחות

פרקטיקום והדרכה ב' ( 4 שש"ס)

 

סה"כ חובה שנה ב'

12 שש"ס

12 שש"ס

 

 

 

קורסי בחירה בשנים א' וב'

קורסי בחירה (8 שש"ס)

קורסי בחירה (14 שש"ס)

 

 

 

 סך הכל

38  שש"ס

44 שש"ס

 

להורדת מערכת הלימודים של שנה א' לשנה"ל תשפ״ב בהתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים של שנה ב' לשנה"ל תשפ״ב בהתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu