לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה לעדי סגל, 8249150 adashti@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

יו"ר ועדת מ"א: ד״ר יאיר זיו  yziv@edu.haifa.ac.il

 

מועדי הרשמה לשנה״ל תשפ"א: 19.1.20 - 22.9.2020

 

החוג לייעוץ והתפתחות האדם מכשיר סטודנטים במספר מסלולי לימוד מתקדמים: 
במגמה לייעוץ חינוכי – אנו מכשירים סטודנטים לייעוץ חינוכי כמו גם לייעוץ במסגרות חוץ בית-ספריות. בוגרי המגמה עובדים כיועצים חינוכיים בבתי"ס ובמרכזים לליקויי למידה.

במגמה לטיפול באמנויות - ביבליותרפיה - מכשירים אנשי-מקצוע המטפלים באמצעות ספרות (ביבליותרפיה). בוגרי המגמה עובדים הן במסגרת משרד החינוך (בבתי"ס) והן במשרד הבריאות, במסגרות לטיפול בבריאות הנפש, בבתי אבות וכד'.

בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך - תכנית הלימודים מעניקה בסיס ידע רחב ועדכני בנושאים הקשורים להתפתחות וחינוך בגיל הרך, מהלידה ועד 8 שנים.

במגמה להנחיית קבוצות - מטרתה של המגמה להנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה, קבוצות ייעוץ וקבוצות טיפול, בקשת רחבה של נושאים: התפתחות אישית ובין אישית, התפתחות רגשית של ילדים ומתבגרים, הנחיית הורים וקבוצות מורים. המגמה תכשיר מומחים המסוגלים לשלב בין פרקטיקה ומחקר.

במגמה לייעוץ והדרכת הורים - מטרתה של התוכנית בייעוץ והדרכת הורים היא להכשיר אנשי מקצוע לייעוץ והדרכה להורים ולהכשיר חוקרים שיתמחו בתחום זה. התכנית תכלול הכרות מעמיקה עם תיאוריות וגישות מרכזיות בהורות ועם המחקר העדכני בתחום ההורות ולימוד מיומנויות בעבודה פרטנית, דיאדית וקבוצתית שתסייענה בייעוץ והדרכה של הורים באוכלוסיות מרקע חברתי, כלכלי ותרבותי מגוון.

באוניברסיטת חיפה אנו מציעים תכניות ייחודיות אלו באמצעות סגל בכיר חוקר אך גם מחובר לשטח המעשי. בהפסקות, ניתן ליהנות מנוף מדהים ומחברה אנושית נעימה!

 

תנאי קבלה לחוג (למגמות שונות תנאי קבלה נוספים כמפורט בהמשך במסגרת התיאור של כל מגמה)

א.   
1.
תואר ראשון חד-חוגי בתחומי החינוך או מדעי ההתנהגות או בשני חוגים, שאחד מהם בתחומי החינוך או מדעי ההתנהגות (ציון מינימאלי מפורט בסעיף תנאי קבלה של כל מגמה).

2. תלמידים שסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני) וכן אישור על יתרת חובותיהם לתואר הראשון.

3. תישקל גם קבלתם של בעלי תואר ראשון שאינו בתחומי החינוך. סטודנטים אלו ידרשו להשלים קורסים נוספים מעבר לתכניות ההשלמה של המגמות.

4. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, ידרשו לעמוד בבחינות ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

5. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור (בחלון חדש): http://www.ets.org/gre

ב.  ציון של 75 לפחות במבחן כניסה באנגלית של החוג.

ג.  בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מספר המקומות מוגבל. אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה או למסלול לימודי שבקש (להלן) גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים.

ד. מילוי הנספחים הנדרשים במגמות השונות הינו חובה ויש לעשות זאת בקפידה.את הטפסים ניתן להוריד מאתר החוג:

ה. ועדת הקבלה של המגמה המבוקשת ע"י המועמד תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של החוג לייעוץ והתפתחות האדם ובתנאי הקבלה הנוספים של כל מגמה.

 

 רשימת המנחים ללימודי תואר שני והתמחויותיהם (קובץ PDF בחלון חדש)

 

מבחן כניסה חוגי באנגלית

 1. הזכאות להשתתפות בבחינה מותנית ברישום לאוניברסיטה לתואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם.
 2. ביום הבחינה יש להציג אישור על תשלום דמי הרשמה ותעודת זהות.
 3. הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים, למעט אלו  אשר סיימו לימודי התואר הראשון באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, בה שפת הלימוד היא אנגלית. על מועמדים אלה לפנות לפני מועד הבחינה לוועדת המ"א החוגית לקבלת פטור.
 4. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך. מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת רק פעם אחת לבחינת הכניסה באנגלית.
 5. מועדי בחינת הכניסה באנגלית:
  6.3.20 - יום שישי, בשעה 09:00
  3.4.20 - יום שישי, בשעה 09:00
  15.5.20 - יום שישי, בשעה 09:00
  12.6.20 - יום שישי, בשעה 09:00
  16.7.20 - יום חמישי, בשעה 13:00
 6. לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות אתר הרישום לבחינות כניסה (בחלון חדש): http://harshama.haifa.ac.il/index.php/preimminarexamsregistration

חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה וגם באתר החוג.

 יש לראות במידע זה זימון לבחינה, לא יישלח זימון נוסף לבחינה.

  1.  הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד. ניתן להיעזר רק במילון מודפס (לא אלקטרוני)
  2.  הציון בבחינת הכניסה החוגית באנגלית תקף למשך שנתיים.
  3.  תלמידים בעלי מגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד למזכירות החוג ולהמציא את האישורים הנחוצים.

דוגמא לבחינת הכניסה באנגלית בפקולטה לחינוך

 

לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני

לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו לימודיהם בתחומי לימוד שאינם תואמים למגמה המבוקשת, וכן לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בחינוך, ייקבעו לימודי השלמה שונים (בהיקף של עד 16 שעות שבועיות סמסטריאליות) בהתאם לדרישות ההשלמה של המגמות בחוג. פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר.

1. על מנת לקבל אישור מעבר למעמד "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון 80 לפחות (בהתאם לדרישות המגמה אליה נרשם התלמיד).

2. תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה ושיטות מחקר במסגרת לימודי תואר ראשון, או שלמדו קורסים אלו לפני יותר מחמש שנים, יחויבו בקיץ תשע"ו או בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ"א בשלושה קורסי השלמה כלהלן:
השלמות בשיטות מחקר
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה

3. לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון (80 לפחות), היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.

4. בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.


לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני (318150-20-01)

מועמד שאינו עומד ברמת הקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל, בהמלצת המגמה אליה ביקש להתקבל ובהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני, להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני, בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף 8.13. עם סיום ההשלמות, על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו לתואר שני.

מבנה הלימודים

במסגרת התואר השני בחוג לחינוך קיימים המסלולים הבאים:

מסלול א', עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב', כולל מבחן גמר או פרויקט גמר

מסלול אישי עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ישיר לדוקטורט.


מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה)

רישום למסלול א’ אינו מבטיח הישארות בו , שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה החוגי, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה של המגמה, ציון של 85 לפחות בעבודות סמינריוניות, והתקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה להנחות עבודת גמר מחקרית עד תחילת שנת הלימודים השנייה.

אין רישום למסלול א’ מבטיח מנחה לכל סטודנט או הנחייה בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו.

הנחיות לכתיבת התיזה ניתן לקבל במזכירות החוג או באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש).

הנחיות לכתיבת הצעת תיזה (קובץ pdf, בחלון חדש)

הנחיות לכתיבת עבודת תיזה (קובץ pdf, בחלון חדש)

 

אישור ועדת אתיקה

על פי החלטת הסנאט, כל הסטודנטים לתיזה ולדוקטורט חייבים לקבל אישור וועדת אתיקה למחקר בבני אדם החל משנת הלימודים תשע"ה.

 לוח הזמנים להגשות: מיד לאחר אישור הצעת המחקר.

כדי להגיש בקשה זו יש לפעול לפי ההנחיות באתר הפקולטה (תחת מחקר וחברי סגל - וועדת אתיקה)

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/research/ethics-committee

כמו כן, יש לעבור קורס אתיקה אינטרנטי, בהתאם להוראות באתר, ולהציג אישור על מעבר הקורס.  מנחי ההצעה חייבים להצטרף לפנייה זו, ולהציג גם הם אישורי קורס (תוקפו של אישור קורס הוא לארבע שנים). פרטים באתר.

סטודנטים שיעשו שינויים בשיטת המחקר שלהם לאחר אישור ההצעה (בשונה מהשיטה והכלים שאושרו על ידי וועדת אתיקה) חייבים להגיש בקשה לאישור השינויים, אחרת האישור שקיבלו יאבד את תוקפו.

הערה: אישור ועדת האתיקה אינו פוטר מקבלת אישור מטעם המערכת בה יתבצע המחקר (למשל למדען הראשי של משרד החינוך בעניין מחקרים בבתי הספר).

 


מסלול ב'

מסלול זה כולל לימוד בקורסים שונים ועמידה בבחינה מסכמת או כתיבת פרויקט גמר.

סיום במסלול ב' אינו מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.

מסלול אישי 318206-20-01                                                                                           

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג. במסלול זה מחויב התלמיד במכסת שעות הלימוד כמו במסלול א' (32 שש"ס) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). תכנית הלימודים תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתואר שני של החוג לייעוץ והתפתחות האדם והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר עם מנחה מטעם החוג שילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה לתכנית זו: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו של התלמיד בתכנית לימודיו.


מסלול ישיר לדוקטורט 318315-20-01

קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי התואר הראשון או בסיום שנה ראשונה של לימודי המ"א בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (ראה הנחיות בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים).


מהלך הלימודים

על התלמידים במסלול א', מסלול ב' ומסלול אישי לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים,  למעט תלמידי המגמה לייעוץ חינוכי שמשך לימודיהם שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' ומסלול אישי יכולים ללמוד שנה נוספת, במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית (תזה) ויגישו אותה לשיפוט. גם תלמידי המגמה לייעוץ חינוכי אמורים להגיש את עבודת הגמר לשיפוט בתום שלוש שנים (שישה סמסטרים).


תהליך הרישום למגמות ולתוכניות בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

1. יש לבחור את המגמה אליה מבקש המועמד להתקבל  ואת מסלול הלימודים. אין החוג מתחייב לקבל את המועמד למסלול הנבחר.

2. במידה והמועמד מעוניין להירשם ליותר ממגמה אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה. הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי המגמה שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר.

3. תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר ממגמה אחת לא יטופל בו זמנית בשתי המגמות.

4. במידה והתקבלה החלטת קבלה למגמה המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה למגמות האחרות ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן.

5. במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה למגמה שנמצאת בעדיפות הגבוהה יותר אצלו, תיקו בכל זאת יועבר לטיפול למגמה הבאה על-פי סדר העדיפויות שציין המועמד.

6. כאמור, מועמד שנדחה ממגמה מסוימת יועבר לטיפול מגמה אחרת, אך יתכן כי במגמה השנייה לא יהיו יותר מקומות, שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו מגמה זו בעדיפות ראשונה.

7. את הנספחים הנדרשים למגמות השונות ניתן להוריד מאתר החוג.

מסלול לימודי מחקר מקדים 318350-20-01
המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)   ומבקשים להשלים את עבודת הגמר (תזה).
תנאי קבלה:
מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר, חייב למלא את התנאים הבאים:
א.    בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד מוכר בציון סופי של  90 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
ב.    הסכמה בכתב  ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.
דרישות המסלול:
א.    השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
ב.    במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השני.
סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שני, תשע"ט, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר שני, תש״פ, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״א - החוג לייעוץ והתפתחות האדם - לחץ כאן (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu