התמחות בהוראה – סדנת סטאז'

מרכזת התוכנית: ד"ר רחלי לוין-פלד

רקע

החל משנת הלימודים תשס"ג חלה על בוגרי החוגים להוראה באוניברסיטאות, חובת התמחות והשתתפות בסדנה נלווית לאורך שנת העבודה הראשונה בהוראה.  שלב הכניסה למקצוע ההוראה (INDUCTION) מוגדר בישראל כשלב בן שלוש שנים: שנת התמחות בהוראה (סטאז') ושתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. מסלול מובנה של תהליכי ליווי והערכה בשלב זה, יש בהם כדי לאפשר כניסה טובה יותר למערכת. הסדנה מתקיימת בקבוצה קטנה של עמיתים ומוגדרת כסדנת תמיכה. במסגרת עבודת המתמחה בביה"ס ימונה לו חונך מתחום הדעת אליו הוכשר. במהלך השנה יתבצעו שני תהליכי הערכה למתמחה: הערכה מעצבת - באמצע שנת הלימודים והערכה מסכמת בסיום שנת הלימודים על ידי ועדת הערכה בית ספרית.

מטרות התכנית

קישור בין הידע העיוני-תיאורטי הנלמד בהכשרת המורים לבין העשייה היומיומית של המתמחה בביה"ס.

הרחבת זוויות הראייה של המתמחה על סיטואציות שונות הקשורות להיבטים הקשורים לעבודתו החינוכית.

סיוע למורים המתחילים לבחון את התנסותם בשדה דרך מסננת רפלקטיבית אישית, בפני קבוצת עמיתים ובליווי מנחה מקצועי.

 מידע נוסף ומקיף לגבי שנת הסטאז' ניתן למצוא באתר אגף כניסה להוראה של משרד החינוך.

נושאי התוכנית

הלמידה בסדנה מתבססת ברובה על הנרטיב האישי-האירועים האותנטיים, שחוו וחווים המתמחים, באופן אישי ודרך ניתוחם, אך גם על אירועים המובאים ע"י המנחה תוך קישורם לידע התיאורטי אותו רכש בלימודיו. בסדנה משולבות בין השאר הרצאות אורח, סימולציות וסרטים.

קהל היעד

לסדנאות משובצים בוגרי החוגים להוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה וסטודנטים בעלי תואר אקדמאי, המסיימים בהצלחה את הדרישות של השנה הראשונה ללימודי התנסות מעשית בבתי הספר.

כניסה לסדנה מותנית במספר תנאים מחייבים:

1. סיום של לפחות 80% מלימודי תעודה ההוראה.

2. מציאת לפחות שליש משרה בבתי ספר המוכרים על ידי משרד החינוך לסטאז' ולפי תנאי הרפורמה אליה משוייך בית הספר. רשימה של המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה ניתן למצוא בקישור כאן: מסגרות מאושרות.

בבתי ספר המשוייכים לרפורמת "אופק חדש", שליש משרה מוגדר 12 שעות שבועיות ובבתי ספר המשוייכים לרפורמת "עוז לתמורה" או שאינם משוייכים לרפורמה, שליש משרה מוגדר 8 שעות שבועיות. 

על המשרה להתפרש לאורך שנת לימודים מלאה ולא פחות משישה חודשים. ניתן לפצל את ההתמחות לשתי תקופות בנות שלושה חודשים כל אחת באותה שנת לימודים. המשרה צריכה להיות בשכר מלא המשולם על ידי מוסד מוכר.

היקף

סדנת ההתמחות היא בהיקף של 60 שעות, כהשתלמות עם ציון סופי ודורשת נוכחות מלאה ועבודת גמר. במהלך השנה יתקיימו מספר מצומצם של מפגשים מקוונים.

אישור סיום

עם סיום סדנת ההתמחות בהצלחה, יקבלו המתמחים הזכאים את אישור סיום הסדנה באוניברסיטת חיפה ישירות לדואר. אישור זה יחד עם הערכה מסכמת בציון עובר מביה"ס בו התמחה, הם תנאי לקבלת רישיון הוראה קבוע ממשרד החינוך.

ניתן לראות את המידע המפורט לגבי תהליך קבלת רשיון ההוראה עם סיום הסדנה באתר אגף כניסה להוראה בקישור הבא: תהליך קבלת רשיון הוראה לאחר שנת הסטאז'.

הרשמה

לאחר בדיקה אם המועמד עומד בתנאי הקבלה, יש לפנות אל מזכירות המחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך, חדר 549 בין השעות: 09:00 – 16:00 או בטלפון 04-8240208/868 לשריון מקום.

לאחר שריון המקום בסדנת הסטאז' באוניברסיטה, ולפני תחילת שנת הלימודים, יש לבצע שני תהליכים נוספים:

1. פתיחת תיק עובד באגף כוח אדם של המחוז הרלוונטי ועדכון בתיק העובד ששנת הלימודים הבאה היא שנת התמחות עבורך.

ניתן לפנות אל המחוז הרלוונטי לברור פרטים נוספים על תהליך פתיחת התיק: אגף כוח אדם של מחוז חיפה או אגף כוח אדם של מחוז צפון.

2. מילוי טופס של אגף כניסה להוראה במשרד החינוך - אישור מסגרת התמחות למתמחים בסדנאות הסטאז' באוניברסיטאות.

בטופס מקוון זה מצויינים כל הפרטים לגבי שנת ההתמחות - הפרטים האישיים שלך, הפרטים של מסגרת ההעסקה הבית ספרית והפרטים של המורה החונך שילווה אותך השנה. יש למלא את כל הפרטים במלואם.

עם משלוח הטופס, עותק ממנו מגיע למשרד החינוך ולאוניברסיטה.

 

עלות הסדנא:

150 ₪ לבוגרי תעודת ההוראה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטאות אחרות.

1,194 ₪ לבוגרי תעודת הוראה של מכללות.
Menu