ל

 • הרץ-לזרוביץ רחל , פרופ' פרופ' מן המניין (אמריטה)
  בתיאום מראש, החוג למדעי הלמידה וההוראה
  Phone: 04-8288350 (58350)
 • לין רות, פרופ' פרופ' מן המניין (אמריטה)
  בשבתון, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8249390 (53390)
 • לם אורן, ד"ר מרצה בכיר (בגמלאות)
  החוג לחינוך מיוחד
  Phone: 04-8249370 (53370)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu