כ

 • כהן אדיר, פרופ' פרופ' מן המניין (אמריטוס)
  בתיאום מראש, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240512 (52512)
 • כץ מיכאל, ד"ר מרצה בכיר (בגמלאות)
  בשנת שבתון, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8249369 (53369)
 • כתריאל תמר, פרופ' פרופ' מן המניין (אמריטה)
  בתיאום מראש במייל, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu