ב

 • בן-שחר רינה , ד"ר מרצה בכיר (בגמלאות)
  חדר: 507 בניין חינוך ומדעים, החוג למדעי הלמידה וההוראה
  Phone: 04-8240866 (52866)
 • ברמן עמנואל, פרופ' פרופ' מן המניין מומחה (אמריטוס)
  יום ד', 17:30-18:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8240964 (52964)
 • ברק עזי, פרופ' פרופ' מן המניין (אמריטוס)
  בתיאום מראש, החוג למדעי הלמידה וההוראה | החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8249374 (53374)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu