ד״ר יפית גבאיברכות חמות לד"ר יפית גבאי, מהחוג לחינוך מיוחד וממרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, על זכייתה בגרנט פסיכוביולוגיה, בשיתוף עם ד"ר אבי מנדלסון, מהחוג לנוירוביולוגיה, בנושא:
Exploring the role of feedback timing on acquisition and consolidation of procedural learning in ADHD

יישר כוח והמשך עשייה ברוכה!
ד״ר עמית ישרהחוג לחינוך מיוחד והפקולטה לחינוך מברכים את ד״ר עמית ישר על זכייתו במענק מחקר מקרן ה-ISF על הצעת מחקרו "חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית באפקט ה׳התקהלות׳ בתפיסה חזותית".
Menu