שלושת החוקריםהפקולטה לחנוך מברכת את פרופ' סלים אבו רביע מהחוג לחינוך מיוחד ואת ד"ר יאיר זיו ופרופ' מירי שרף מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על זכייתם במענק מחקר של משרד החינוך על הצעתם:
"הדרך לשינוי - הערכה ועיצוב של תכניות התערבות לקידום תפקודם הרגשי-חברתי והאקדמי של ילדים בגיל הרך בחברה הבדואית: מיקוד בהורה, מיקוד בגננת, או תכנית התערבות משולבת".

מאחלים לכם עבודה פורייה, מהנה ותובנות מרתקות וחשובות.
ד״ר יפית גבאיברכות חמות לד"ר יפית גבאי, מהחוג לחינוך מיוחד וממרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, על זכייתה בגרנט פסיכוביולוגיה, בשיתוף עם ד"ר אבי מנדלסון, מהחוג לנוירוביולוגיה, בנושא:
Exploring the role of feedback timing on acquisition and consolidation of procedural learning in ADHD

יישר כוח והמשך עשייה ברוכה!
Menu