צילום כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ דני בן-צבי, ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה וחבר סגל החוג לחינוך מתמטי, לרגל צאת ספרו החדש Topics and Trends in Current Statistics Education Research: International Perspectives

סטטיסטיקה הפכה להיות אחד מתחומי המפתח של חינוך בעידן המודרני של מידע ונתוני עתק (big data). הגידול הדרמטי בביקוש ללמידת סטטיסטיקה בכל תחומי הדעת מלווה בגידול כביר במחקר בחינוך סטטיסטי. מדינות ברחבי תבל מלמדות במידה הולכת וגוברת חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בגילאים נמוכים יותר ויותר, במסגרת הוראת מתמטיקה, מדעים, ושאר תחומי הדעת. המחקר בתחום שופך אור על האתגרים הרבים בפיתוח אוריינות וחשיבה סטטיסטיים. תכניות לימוד וכלים טכנולוגיים חדשים נעשויים לסייע בטיפוח ההשגה של מטרות אלה.
ספר זה - המתמקד במחקר בינלאומי בחינוך סטטיסטי - מספק תובנות של האתגרים בלמידה ובהוראה של סטטיסטיקה. הוא מציג את ההוראה והלמידה של סטטיסטיקה בהקשרים שונים, כולל סביבות למידה מעוצבות עבור לומדים צעירים, תלמידים בחינוך הפורמלי בבתי הספר, סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ומורים בהכשרה מקצועית. הספר מתאר מחקרים על תכני ההוראה (תכניות לימוד), אסטרטגיות הוראה להבנה מעמיקה, פיתוח חשיבה מושגית (פדגוגיה וטכנולוגיה), ידע ואמונות של מורים, ואתגרים של מורים ותלמידים הפותרים בעיות סטטיסטיות (חשיבה והסקה). מחקרים פורצי דרך אלו בחינוך סטטיסטי מציעים תובנות ביקורתיות עבור מרצים באוניברסיטה, מורים בבית ספר, מפתחי תכניות לימוד, חוקרים בחינוך מתמטי וסטטיסטי, מעצבי מדיניות חינוכית, וכן עבור מי שנפגש לראשונה בחינוך הסטטיסטי.

עורכי הספר: Gail Burrill ודני בן-צבי

לדף הספר באתר ההוצאה לאור לחץ כאן (בחלון חדש)

שרונה ט לויברכות חמות לד׳׳ר שרונה ט.לוי, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה ומהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על זכייתה במענק ממשרד המדע והטכנולוגיה למחקר בנושא:
CMS - Computational Thinking & Modeling in Science: Promotes Access for Female Students to Learn Computation and Science through Social and Embodied Modeling
הזכייה משותפת עם פרופ' חגית הל-אור, מהחוג למדעי המחשב.

מאחלים לכן עבודה מהנה, פורייה, עם תובנות מרתקות וחשובות.

אורן גולןברכות חמות לד"ר אורן גולן, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, לרגל זכייתו בקרן תחרותית של מדעי החברה ממשרד המדע.

נושא הצעת המחקר: ״תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות״.

הזכייה משותפת עם פרופ' איילת ברעם צברי מהטכניון ופרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.

מאחלים לך עבודה פורייה ומהנה, עם תובנות מרתקות וחשובות.

שם הפרוייקטסמלילי עיתונות דתית בארץ

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות

Communicating Science among the Jewish Ultra-Orthodox in Israel: Journalistic Praxis and Audience Reception in Insular Communities


מובילי הפרויקט

ד'ר אורן גולן, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אילת ברעם צברי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט

מדע וטכנולוגיה ארוגים בחיי היומיום של אזרחים בני זמננו, ומידת השליטה בידע מדעי נתפשת, לפיכך, כמועילה לקבלת החלטות מושכלות הן ברמה האישית והן בזו הקהילתית. עם זאת, השליטה בידע מדעי מעורערת בקרב קבוצות דתיות וקהילות מסוגרות, כולל קהילות החרדים בישראל, הרואות, לעיתים, בידע זה איום על אמונותיהם, דרכי חייהם וגבולות קהילתם. מטרת המחקר המוצע ללמוד כיצד ידע מדעי זוכה בלגיטימציה בקרב הקהילה החרדית בישראל, וספציפית לבחון: (א) דרכים בהן עיתונאים חרדים, כמחנכים ומפיצי דעת לא-פורמליים, תופשים את תפקידם ביחס לדיווח על ידע מדעי, והבנת מקורות המידע הנרכשים על-ידי העיתונאיים, והאמצעים להטמעתם בעת בחירה וסקירת דיווחים ביחס לסוגיות מדעיות. דרכים אלו יבחנו על-ידי ראיונות עומק עם 20 עורכים, עיתונאי דפוס ורשת הכותבים עבור הקהילה החרדית; (ב) דרכים בהן הידע המדעי מיוצג באמצעי התקשורת החרדיים (קרי בעיתונות המגזר, לרבות עיתונות הרשת). ייצוג זה יבחן באמצעות ניתוח תכנים של עיתונות חרדית לאורך שנה; (ג) הדרכים בהן קהלים חרדיים בוחרים, נותנים אמון ומייצרים משמעות (sense making) מקריאת דיווחים עיתונאיים על מדע, בהינתן מערכות אמונותיהם ותפישות עולמם. ניתוח זה של המחקר ייגזר מתוך ראיונות מִקְדָּמִיים עם 10 חברי קהילה חרדיים, אשר יכללו יצירת פרוטוקול הקראה וחשיבה בקול (think aloud) של מאמרים עיתונאיים ממוקדי מדע. בעקבות ראיונות אלו, יגובש מערך ניסויי סקר (survey experiment, Mutz, 2011) כמותני שבמסגרתו ישתתפו בניסוי מדגם מייצג של 'חרדים מודרניים' (בהקשר זה, משתמשי התקשורת האלקטרונית). מחקר רב-תחומי זה יתבסס על שיתוף פעולה בין שלושה חוקרים ראשיים המביאים עימם ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי מחקר הדת, התרבות (לרבות ניסיון במחקר אמפירי על הקהילה החרדית), התקשורת, החינוך המדעי ותקשורת המדע. השלכות למדיניות בהקשר זה כוללות הכלת המגזר החרדי בחברת המידע והמדע, הרחבת החינוך המדעי הבלתי פורמלי תוך שיח עם גורמי הסמכות (העיקרית והמשנית) בחברה החרדית, ויצירת תשתית והבנה לקראת חציית גבולות פנים-קהילתיים באמצעות שיח אודות החינוך מדעי בחברה החרדית מרובת הפנים.
המחקר זכה למימון ממשרד המדע.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu