ילדה קוראת ספר03.06.2020 • 12:30-13:45

שם האירוע: ספרות ילדים: גשר בין פילוסופיה לחינוך

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 570, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

לצפייה בתוכנית השנתית של המפגשים (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu