שלום לכל תלמידי הב.א. ותעודת ההוראה בחוג ללמידה הוראה והדרכה,

אנו מודעים לאתגרים העומדים בפניכם בתקופת משבר הקורונה, כפי שעלה מפניותיכם השונות ומתשובותיכם לשאלון "המדחום". כצעד ראשון במאמץ שלנו להקל על ההתמודדות, אנו מציעים לכם את האפשרות לבחור קורס אחד בשנת הלימודים תשפ"א, שאותו ניתן לסיים בציון "עובר" במקום בציון מספרי . התנאים למתן ההקלה:

1. שימו לב, ניתן לבחור רק קורס אחד בכל שנת הלימודים תשפ"א.

2. הקורס אינו קורס סמינריוני, קורס דידקטיקה, התנסות מעשית, או קורס קדם. מצורפת רשימה של הקורסים שאפשר לבחור.

3. הסטודנט/ית עמד/ה בהצלחה בכל חובות הקורס במלואן.

4. אין דרך חזרה לציון מספרי.

5. באחריות הסטודנט/ית להודיע למזכירות באיזה קורס בחר.

6. למי שכבר ניצל הקלה זאת בשנה שעברה, כדאי לקחת בחשבון, שלא מומלץ להרבות בציוני "עובר" בגיליון הציונים.

 

רשימת הקורסים לבחירת ציון "עובר"

סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך א

313.1003ב01

גב' סגל בן משה אורלי

 

מבוא לפילוסופיה של החינוך

313.1004א01

פרופ' קיזל אריה

ניתן להמיר לציון עובר
רק לסטודנטים מן המניין

מבוא לפילוסופיה של החינוך

313.1004ב01

פרופ' קיזל אריה

מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה

313.1005א01

ד"ר אלמוג תמר

ניתן להמיר לציון עובר
רק לסטודנטים מן המניין

מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה

313.1005ב01

ד"ר אלמוג תמר

סוגיות ומחלוקות במערכת החינוך בישראל

313.1009ב01

ד"ר גולדברג צפריר

 

סוגיות ומחלוקות בית מדרש- חלק א

313.1010א01

ד"ר גולדברג צפריר

 

סוגיות ומחלוקות בית מדרש -חלק ב

313.1011ב01

ד"ר גולדברג צפריר

 

מבוא לתכנון לימודים

313.1101ב01

מר נאוה רביב

 

לומדים ביחד?: חברותא, למידה שיתופית, וקה

313.1103א01

ד"ר גולדברג צפריר

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר בחינוך ב'

313.2000א01

גב' סגל בן משה אורלי

 

שיטות מחקר איכותניות

313.2001ב01

ד"ר דוידוב יונתן

 

הערכה חינוכית

313.2167א01

ד"ר קופרמינץ חגי

 

הערכה חינוכית

313.2167ב01

ד"ר קופרמינץ חגי

 

צעירים בישראל

313.2530ב01

ד"ר אלמוג תמר

 

נרטיבים של זהות, חברה ורב-תרבותיות

313.2534א01

פרופ' אמריטה אלבז-לוביש פרימה

 

קהילות למידה

313.2537

ד"ר הוד יותם

 

סוגיות בחינוך בלתי פורמאלי: מסגרות ופעיל

313.2538א01

ד"ר גולן אורן

 

סוגיות בחינוך בלתי פורמאלי: מסגרות ופעיל

313.2538ב01

ד"ר גולן אורן

 

אלטרנטיבות לבית הספר הממלכתי

313.2539א01

ד"ר אלמוג תמר

 

אלטרנטיבות לבית הספר הממלכתי

313.2539ב01

ד"ר אלמוג תמר

 

שבירת כותלי בית הספר: למידה בעידן הידע

313.3109ב01

ד"ר הוד יותם

 

מבוא למיינדפולנס וחינוך

313.3111א01

ד"ר ברקוביץ אוחנה אביבה

 

סדנא במיינדפולנס

313.3112א01

ד"ר ברקוביץ אוחנה אביבה

 

חינוך נגד גזענות וקידום חשיבה פלורליסטית

313.3115א01

ד"ר נוביס-דויטש נורית סוזן

 

חינוך נגד גזענות וקידום חשיבה פלורליסטית

313.3115ב01

ד"ר נוביס-דויטש נורית סוזן

 

נצא לדבר- יאללה נחכי: קורס נודד

313.3116ב01

ד"ר גולדברג צפריר

 

משלבים ומשתלבים:השתלבות והוראה בבתי ספר

313.3117ב01

מר אגבריה כמאל

 
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu