טפסים - תואר שני - למועמדים

נספח 13 – טופס פרטים אישיים

נספח 13 א' טופס המלצה אקדמית

שנתון תשע"ו - החוג ללקויות למידה

שנתון תשע"ז - החוג ללקויות למידה

שנתון תשע"ח - החוג ללקויות למידה

שנתון תשע"ט - החוג ללקויות למידה

דוגמא למבחן הכניסה בשפה האנגלית + תשובות

טפסים - תואר שני

שנתון תואר שני תשע"ז - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשע"ח - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשע"ט - החוג ללקויות למידה

חוברת לסטודנט - תשע״ו

חוברת לסטודנט - תשע״ז

טופס התקשרות בין מנחה למונחה להנחיית עבודת גמר מחקרית (תיזה).

טופס הפקדת עבודת תואר שני (תיזה) בספריית אוניברסיטת חיפה.

הנחיות לכתיבת עבודת תיזה

נוהל הגשת הצעת תיזה

טופס הארכת לימודים.

טופס בקשת חופשה מלימודים.

טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

התמחויות של מרצים תשע"ז

טופס ציון עבודה סמינריונית/עיונית בתואר שני

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה שאינה עבודה סמינריונית

תוכנית קריאה ואוריינות בית ספרית - טופס קורות חיים

טפסים - תואר שלישי

שנתון תואר שלישי תשע"ז - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי תשע"ח - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי תשע"ט - החוג ללקויות למידה

רשימת מנחים ללימודי תואר שלישי בחוג ללקויות למידה והתמחויותיהם

טופס הסכמת מנחה להנחיה לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט

בקשה להארכת לימודים

הגשת הצעת מחקר לדוקטורט

דוח התקדמות שנתי

הנחיות להצהרת כוונות

טופס אישור הצעת מחקר מתוקנת

נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט

טופס בקשת הארכת לימודים לתלמידי המסלול השלמות לד"ר

Menu