טפסים - תואר שני - למועמדים

נספח 13 – טופס פרטים אישיים

נספח 13א' טופס המלצה אקדמית

טופס המלצה אקדמית/קלינית - פסיכולוגיה חינוכית

דוגמא למבחן הכניסה באנגלית

תוכנית קריאה ואוריינות בית ספרית - טופס קורות חיים

טפסים - תואר שני

שנתון תואר שני תשע"ז - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשע"ח - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשע"ט - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תש״פ - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני תשפ״ב - החוג ללקויות למידה

חוברת לסטודנט - תשע״ו

חוברת לסטודנט - תשע״ז

טופס התקשרות בין מנחה למונחה להנחיית עבודת גמר מחקרית (תיזה).

טופס הפקדת עבודת תואר שני (תיזה) בספריית אוניברסיטת חיפה.

הנחיות לכתיבת עבודת תיזה

נוהל הגשת הצעת תיזה

טופס הארכת לימודים.

טופס בקשת חופשה מלימודים.

טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

תחומי התמחות של המרצים בחוג ללקויות למידה המורשים להנחות עבודת תיזה

טופס ציון עבודה סמינריונית/עיונית בתואר שני

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית

טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה שאינה עבודה סמינריונית

 

טפסים - תואר שלישי

שנתון תואר שלישי תשע"ז - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי תשע"ח - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי תשע"ט - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי תש״פ - החוג ללקויות למידה

תחומי התמחות של המרצים בחוג ללקויות למידה המורשים להנחות עבודת דוקטורט

טופס הסכמת מנחה להנחיה לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט

בקשה להארכת לימודים

הגשת הצעת מחקר לדוקטורט

דוח התקדמות שנתי

הנחיות להצהרת כוונות

טופס אישור הצעת מחקר מתוקנת

נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט

טופס בקשת הארכת לימודים לתלמידי המסלול השלמות לד"ר

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu