ברוך יעקוביהפקולטה לחינוך מברכת את ברוך יעקבי, בוגר החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על פרסום ספרו "לומדים לשחק: חינוך משחקי כמעשה של חירות", בהוצאת רסלינג. הספר מבוסס על עבודת התזה של ברוך שנכתבה בהנחיית ד"ר אביהו שושנה. הספר, אשר מציע בחינה אתנגורפית ופנומנולוגית של הפדגוגיה המשחקית בבית ספר "עין הים" בחיפה, חושף את המלאכה החינוכית היומיומית ואת תפיסותיהם/ן של מורים/ות ותלמידים/ות ביחס לאלטרנטיבה החינוכית המוצעת בבית הספר.

יישר כוח!

קישור לתיאור הספר (בחלון חדש)

נחי מקבל את התעודה מנשיא המדינהברכות חמות למר נחי משעול-שאולי, תלמיד מחקר בהנחייתו של ד"ר אורן גולן, בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך וחוקר בצוות המחקר של LINKS, אשר זכה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים, על עבודת הדוקטורט שלו שכותרתה ״אורתודוקסיה בעידן הדיגיטלי: הבניית זהות חרדית ברשתות חברתיות״.

מלגה זאת ניתנת על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר בזרקור תחומים מדעיים מגוונים, להעלות את המודעות הציבורית למטרות ולתחומים בהם יחולקו המלגות, לתמרץ מחקר ועשייה מדעית, ולהביא לקידום המצוינות והחדשנות המדעית בישראל.

יישר כוח!
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu