ריכוז אקדמי: חברי הועדה החוגית לתארים מתקדמים וראש החוג  

מרכזת ההכשרה: דוקטור ואלרי איסק visaak@poli.haifa.ac.il

לפרטים ופניות: גברת מירי טאטי mtaty@univ.haifa.ac.il    טלפון: 04-8249067

 

חזון ההכשרה

מטרת ההכשרה הינה להכשיר קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה ולחזק את מגמת האקדמיזציה של אנשי חינוך בכירים* במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בישראל (בתי-ספר, פנימיות, מנהל חברה ונוער, עמותות חינוכיות, מתנ"סים וכדומה). ההכשרה מיועדת לסטודנטים ואנשי חינוך בכירים אשר סיימו את לימודיהם בתואר השני ללא תזה ומעוניינים לכתוב תזה לקראת המשך לימודי הדוקטורט בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך. הלימודים במסגרת ההכשרה יפתחו בקרב הסטודנטים  יכולות מחקריות מתקדמות וכן יתרמו לפיתוח מיומנותם בתחומים שונים כגון גיבוש חזון חינוכי, חשיבה ביקורתית וכן תכנון, ניהול והערכת שינויים. בשונה מהמסלול המחקר המקדים הרגיל המתבסס על התקשרות למנחה ולימודים כיחידים, ייחודיות ההכשרה המוצעת  - "חלון לדוקטורט" הכשרה למחקר מקדים - הנה במסגרת קבוצה אשר תפעל כקהילה לומדת.

 

*נשקול קבלת בעלי רקע לא חינוכי המתעתדים להשתלב בתחום של מנהיגות חינוכית.

 

שלבי ההכשרה (ראו נספח 1)

ההכשרה "חלון לדוקטורט" מונחית לפי העקרונות הבאים: 

 • שלב א': לאחר קבלת המועמדים, נציע סיוע בהתאמה אישית אל מנחה פוטנציאלי מתוך חברי הסגל בחוג. הסיוע כולל מפגש היכרות בו יוצגו תחומי המחקר של כל המרצים בחוג. כמו כן, תיבדק התאמה על-פי הצהרת כוונות מחקר ראשונית וראיונות עם המועמדים. הסטודנטים יתבקשו לציין שלוש עדיפויות של נושאי מחקר וזאת על מנת לוודא התאמה בין מנחה וסטודנט. לאחר התאמה ראשונית, הסטודנטים ישתתפו בקורס המועבר על-ידי המנחה המיועד. יש לציין כי הקבלה להנחיה אצל מנחה מסוים מותנית בהישגים האקדמיים של הסטודנטים ושיקול הדעת של המנחים. במקרים מיוחדים תבחן האפשרות לעבור מנחה.
 • שלב ב': לימוד במסגרת קבוצתית - לסטודנטים תינתן הכשרה עיונית ומתודולוגית מגוונת ולמידה של מיומנויות אקדמיות בליווי קבוצתי על-ידי  אנשי סגל אקדמי. במסגרת זו, הסטודנטים ילמדו שני קורסי בסיס - מתודולוגיה (כמותנית או איכותנית) וכתיבה אקדמית.   הלימודים יתקיימו בחופשת הקיץ בצורה מרוכזת (כלומר, לימודים מוגבלים בזמן ולא בפריסה על פני כל חודשי הקיץ).
 • שלב ג': עבודה עם המנחה לקראת הגשת הצעת המחקר של התזה לקראת תחילת השנה האקדמית וכתיבה של התזה במהלך שלושת הסמסטרים של ההכשרה.

 

ההשתתפות בהכשרה היא תנאי להמשך לימודי במסלול הדוקטורט. עם זאת, חשוב לציין כי במהלך ההכשרה הסטודנטים עדיין אינם תלמידי דוקטורט. בדומה לסטודנטים הכותבים תזה במסגרת המסלול המחקרי הרגיל של החוג, גם סטודנטים הכותבים תזה במסגרת ההכשרה למחקר מקדים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי דוקטורט בחוג ולהיות כפופים לתקנון הרשות ללימודי מתקדמים של האוניברסיטה.

 

הליך מיון והרשמה

המיון יתבצע בשלוש נקודות זמן:

 • נקודת מיון ראשונה: כניסה להכשרה - ההכשרה מיועדת לבוגרי תואר שני ללא תזה, עם עדיפות לבוגרי תואר בחינוך. על המועמדים להגיש למזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, קומה 4, חדר 433, בנין חינוך את החומר הבא, בעשרה העתקים מודפסים:
 1. קורות חיים
 2. גיליון ציונים מעודכן ואישורי זכאות (תואר ראשון ושני)
 3. ציון 86 לפחות בתואר השני
 4. המלצה אקדמית אחת (רצוי) והמלצה מקצועית
 5. תינתן עדיפות למועמדים השולטים בשפה האנגלית
 6. הצהרת תכניות מחקריות (עד עמוד)

רק מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון. כמו כן, במידת הצורך יידרשו השלמות מעבר למכסה השעות בהכשרה (16 שש"ס).

מועד אחרון להרשמה להכשרה: 1/11/2020. החלטות תימסרנה עד 31/1/2021 

 

 • נקודת מיון שנייה: לאחר סיום שמיעת הקורסים - נדרש ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מהקורסים בהכשרה (ציון זה הינו תנאי מעבר לדוקטורט). כמו כן, בשלב זה המנחה המיועד ייתן משוב על הסטודנטים בהנחיתו.  תידרש הסכמה של המנחה להנחיה (וחתימתו ב"טופס אישור להנחיה").
 • נקודת מיון שלישית: הגשת הצעת המחקר עד 31/9/21 ואישורה.

 

* מיון נוסף יתבצע בתום כתיבת התזה במסגרת תהליך הקבלה ללימודי דוקטורט.

לימודים במסגרת ההכשרה (16 שש"ס)

סמסטר ראשון (סמסטר ב')

קורס עם המנחה המיועד (4 שש"ס)

קורס ליבה - מתיאוריה לשדה ובחזרה (4 שש"ס)

ניהול פרויקטים (2 שש"ס)

 

סמסטר שני (סמסטר קיץ)

שיטות מחקר (כמותני או איכותני) (4 שש"ס)

כתיבה אקדמית לקראת כתיבת הצעת המחקר (2 שש"ס)

 

סמסטר קיץ וסמסטר שלישי (ראשון בלוח השנה)

הכנת הצעת המחקר וביצועה.

 

המסגרת הארגונית של ההכשרה

גודל קבוצה: כ-10 סטודנטים לשנה. השאיפה היא ליצור קהילת לומדים ועבודת צוות בין הסטודנטים לבין עצמם ובין המנחים לבין הסטודנטים.

 

משך ההכשרה:

שלושה סמסטרים - התחלה בסמסטר ב' כולל סמסטר קיץ אחד.

 

שכר לימוד:

 הרשמה למסלול המחקר המקדים הינה בסמסטר ב'. יש לציין כי הרשמה במועד זה מוזילה בהרבה את שכר הלימוד לו התחלנו בסמסטר קיץ בו אין הרשמה למחקר המקדים.

 

תחומי המחקר וההוראה המוצעים על ידי המרצים בחוג (לפי סדר א' ב')

ד"ר אימן אגבאריה aagbaria@edu.haifa.ac.il - מתעניין במפגש בין דת, פוליטיקה ומדיניות חינוך. באופן מיוחד, הוא חוקר נושאים כמו חינוך אזרחי, חינוך דתי, חינוך פוליטי , חינוך צבאי, חינוך הגותי (קריאת טקסטים) על סוגיות של זהות וחינוך לשלום, פוליטיקה של הידע, חברה אזרחית בשדה החינוך, חינוך מיעוטים וניו-ליברליזם.

ד"ר דבורה גולדן deborahg@edu.haifa.ac.il - אנתרופולוגיה של החינוך, אנתרופולוגיה של הילדות, חינוך בגיל הרך, משפחה/הורות/אימהות בזיקה אל חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, הגירה, הגוף בתהליכי למידה, טקסים וטקסיות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, תפיסות תרבותיות של זמן/התפתחות/מעגל החיים.

ד"ר אורן גולן ongolan@gmail.com - חינוך בלתי פורמלי, נעורים, חינוך ומדיה, דת וניומדיה, סוציולוגיה של הידע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האינטרנט והרשתות החברתיות, היבטים חברתיים-חינוכיים של החברה החרדית, חינוך גבוה.

ד"ר שירי לביא shirilavy@gmail.com - מערכות יחסים בארגוני חינוך - השלכותיהן והגורמים המשפיעים עליהן, ההשלכות של פיתוח חוזקות אופי והשימוש בהן בקרב מנהלים ומורים, תחושת המשמעות של אנשי חינוך והגורמים התורמים לפיתוחה, חקר המאפיינים והמבנים של ארגוני חינוך התומכים בהוראה ברת-קיימא של מיומנויות המאה ה-21. 

פרופ' קלרה סבג csabbagh@edu.haifa.ac.il - סוציולוגיה של החינוך ואי-שוויון בחינוך, צדק חברתי/בארגונים; גלובליזציה וביטויו בחינוך הישראלי; מושגי צדק בחינוך המסורתי/גלובלי (למשל, חלוקת ציונים, ויחסי מורים-תלמידים); תחושות של (אי)צדק בבתי-ספר/בחינוך בלתי פורמאלי/במשפחה והשלכותיהן על תחומים כמו, שייכות, יחסי-אמון ופיתוח זיקות אזרחיות.

פרופ' אנית סומך anits@edu.haifa.ac.il -  מחקרים העוסקים בתחום הפסיכולוגיה הארגונית, תוך התמקדות בהבנת הגורמים המקדמים אפקטיביות ארגונית. באופן ספציפי, עוסקת בנושאים של מוטיבציה (התנהגות אזרחית ארגונית- הנכונות לתרום מעבר) ותהליכי ותוצרי עבודת צוות בבתי ספר.

ד"ר עדי ספיר adi.sapir@edu.haifa.ac.il -  השכלה גבוהה,  למידה ארגונית, שינוי ארגוני, גיוון ושילוב של אוכלוסיות מוחלשות, למידה לאורך החיים, יזמות חינוכית, סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה של הידע והמדע, מחקר איכותני, מחקר היסטורי.

ד"ר לטם פרי-חזן lotem.perry@edu.haifa.ac.il - משפט ומדיניות חינוך, דת ומדיניות חינוך, פרקטיקות ארגוניות שמשפיעות על מימוש זכויות במערכות חינוכיות (משמעת, איסוף מידע, מעקב, השתתפות בקבלת החלטות, חלוקת משאבים), תפיסות זכויות של ילדים ואנשי חינוך, למידה על זכויות, זכויות תלמידים בחינוך החרדי. 

ד"ר אביהו שושנה avihush@gmail.com - אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של החינוך; תרבות, חינוך, מושג העצמי ורגשות; סדרי שיח, חינוך וחיי יומיום ; בתי ספר אלטרנטיביים; בתי ספר מקצועיים; השוואה של המעשה החינוכי (ניהול, הוראה וחוויות תלמידים) בבתי ספר ממעמדות כלכליים-חברתיים שונים; פנימיות חינוכיות וטיפוליות.

 

נספח 1


שלב א'

סמסטר ב'

שלב ב'

סמסטר קיץ

שלב ג'

סמסטר א'

-השתתפות בקורס של המנחה היועד (4 שש"ס)

-מתיאוריה לשדה ובחזרה (קורס ליבה לקבוצה) (4 שש"ס)

-ניהול פרויקטים (2 שש"ס)

קורסי קיץ מרוכזים:

-מתודולוגיה (4 שש"ס)

-כתיבה אקדמית (2 שש"ס)

-עבודה על הצעת מחקר

ביצוע וכתיבת עבודת הגמר

↑ 

מיון ראשון – קבלה להכשרה והתאמה של מנחה אפשרי


מיון שני – סיכום הישגי הסטודנטים במסגרת הקורסים

מיון שלישי – לקראת כתיבת הצעת המחקרכובע אקדמי מאוייר

כריכת הספר ״תנזים״ספר חדש, ימי התנזים״ימי התנזים״, של ד״ר אימן אגבאריה יצא לאור בהוצאת ״מכתוב״ של מכון ון ליר בירושלים. הספר הוא מחזה ויצא לאור בגרסה דו-לשונית: עברית וערבית. יש לציין  כי מחזה זה הופק ויוצג בתיאטרון יפו בת״א בהשתתפות השחקנים מכרם ח׳ורי (חתן פרס ישראל), יוסף אבו ורדה, וראודה סולימאן.

קישור על המחזה בתיאטרון ועל מועדי המופעים בחודש הקרוב (בחלון חדש)

על המחזה

כל אירועי המחזה מתרחשים בלילה אחד, שבו נפגשים שלושה חברים במרפסת של בית: יונס, שחזר זה עתה מחו"ל לאחר היעדרות ממושכת; מוסא, המועמד לראשות המועצה המקומית; ורג'אא', אישה דתייה המנהלת עסק לחלפנות כספים. המשותף לשלושתם שהם כולם חברים מייסדים של ארגון פוליטי (תנזים) שהיה פעיל בימי נעוריהם. השלושה נפגשים כדי להעלות זיכרונות מתוקים מהעבר וכדי לפרק את מה שנותר מהם, ואולי גם מאיתנו. בפגישה עולים וצפים קשרים ורגשות של אהבה, שנאה, תאוות בצע, קנאה, אגואיזם והרס עצמי באופן ברור ומאיים. ברקע מתגלה החברה הפלסטינית כשברירית ובלתי מוכנה לכל "נַכְּבַּה" חדשה מכל סוג כלשהו. האם אנחנו מוכנים לכך?

ימי התנזים הוא מחזה על פרשות דרכים בעולמות הפוליטיקה, הפשע והכסף בחברה הפלסטינית בישראל. המחזה בוחן באומץ כיצד הפכה חברה זו מאדמה פורייה של תנועות פוליטיות בשנות השבעים והשמונים של המאה שעברה לחממה של פשע מאורגן ושחיתות פוליטית וכלכלית בימינו אלה.

שירי לביאלאחרונה פורסם ראיון עומק עם ד"ר שירי לביא, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, למגזין הגרמני הנפוץ De Zeit, בנושא רווחה נפשית וחוסן בתקופת משבר הקורונה. לביא, כאחת העורכות השותפות של כתב העת Journal of Happiness Studies, דיברה על הצורך בהכרה בקושי ובאתגרים שהתקופה מביאה איתה, אך גם סיפקה תובנות מתחום הפסיכולוגיה החיובית, שהצביעו על חשיבות תחושת המשמעות והקשרים עם אנשים אחרים בתקופה הנוכחית, ועל הדרכים בהן המשבר עשוי לתרום לחיזוקן.

לקריאת המאמר לחץ כאן (בחלון חדש)

עדןבכתבה, טוענת עדן טל-וייבל, דוקטורנטית במגמה לניהול מערכות חינוך, כי מעמדם הנמוך של המורים הישראליים מצביע על הצורך במיתוג מחדש של מקצוע ההוראה בישראל. עם התחלת החופש הגדול, שנכרכו בו מאבקים מתוקשרים של ארגוני המורים עם משרד החינוך, האוצר והציבור, נראה כי מעמד המורים החברתי והמקצועי בישראל נמוך מתמיד. אולם, הפגיעה המתמשכת במעמד המורים מתרחשת לא רק על ידי גורמים חיצוניים, כמו למשל שיח ציבורי ותקשורתי מחליש, אלא גם על ידי המורים עצמם, בשיח דיכוטומי ומתקרבן.
לפיכך, יש למתג מחדש את מקצוע ההוראה, ולהוציא אותו משיח מעומלן ולא רלוונטי שמעורר בוז בציבור. מיתוג נכון שיוצר בקרב מורים גאוות יחידה חשוב לא פחות מתנאי עבודה ולכך קהילת המורים בישראל צריכה לחתור.

לקריאת הכתבה במלואה לחץ כאן (בחלון חדש)

איימן אגבארייהברכות חמות לד׳׳ר איימן אגבאריה, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, לרגל זכייתו במענק מחקר של מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי.
מאחלים לך עבודה פורייה עם תובנות מרתקות וחשובות.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu