אורן גולןברכות חמות לד"ר אורן גולן, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, לרגל זכייתו בקרן תחרותית של מדעי החברה ממשרד המדע.

נושא הצעת המחקר: ״תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות״.

הזכייה משותפת עם פרופ' איילת ברעם צברי מהטכניון ופרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.

מאחלים לך עבודה פורייה ומהנה, עם תובנות מרתקות וחשובות.

שם הפרוייקטסמלילי עיתונות דתית בארץ

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות

Communicating Science among the Jewish Ultra-Orthodox in Israel: Journalistic Praxis and Audience Reception in Insular Communities


מובילי הפרויקט

ד'ר אורן גולן, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אילת ברעם צברי, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט

מדע וטכנולוגיה ארוגים בחיי היומיום של אזרחים בני זמננו, ומידת השליטה בידע מדעי נתפשת, לפיכך, כמועילה לקבלת החלטות מושכלות הן ברמה האישית והן בזו הקהילתית. עם זאת, השליטה בידע מדעי מעורערת בקרב קבוצות דתיות וקהילות מסוגרות, כולל קהילות החרדים בישראל, הרואות, לעיתים, בידע זה איום על אמונותיהם, דרכי חייהם וגבולות קהילתם. מטרת המחקר המוצע ללמוד כיצד ידע מדעי זוכה בלגיטימציה בקרב הקהילה החרדית בישראל, וספציפית לבחון: (א) דרכים בהן עיתונאים חרדים, כמחנכים ומפיצי דעת לא-פורמליים, תופשים את תפקידם ביחס לדיווח על ידע מדעי, והבנת מקורות המידע הנרכשים על-ידי העיתונאיים, והאמצעים להטמעתם בעת בחירה וסקירת דיווחים ביחס לסוגיות מדעיות. דרכים אלו יבחנו על-ידי ראיונות עומק עם 20 עורכים, עיתונאי דפוס ורשת הכותבים עבור הקהילה החרדית; (ב) דרכים בהן הידע המדעי מיוצג באמצעי התקשורת החרדיים (קרי בעיתונות המגזר, לרבות עיתונות הרשת). ייצוג זה יבחן באמצעות ניתוח תכנים של עיתונות חרדית לאורך שנה; (ג) הדרכים בהן קהלים חרדיים בוחרים, נותנים אמון ומייצרים משמעות (sense making) מקריאת דיווחים עיתונאיים על מדע, בהינתן מערכות אמונותיהם ותפישות עולמם. ניתוח זה של המחקר ייגזר מתוך ראיונות מִקְדָּמִיים עם 10 חברי קהילה חרדיים, אשר יכללו יצירת פרוטוקול הקראה וחשיבה בקול (think aloud) של מאמרים עיתונאיים ממוקדי מדע. בעקבות ראיונות אלו, יגובש מערך ניסויי סקר (survey experiment, Mutz, 2011) כמותני שבמסגרתו ישתתפו בניסוי מדגם מייצג של 'חרדים מודרניים' (בהקשר זה, משתמשי התקשורת האלקטרונית). מחקר רב-תחומי זה יתבסס על שיתוף פעולה בין שלושה חוקרים ראשיים המביאים עימם ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי מחקר הדת, התרבות (לרבות ניסיון במחקר אמפירי על הקהילה החרדית), התקשורת, החינוך המדעי ותקשורת המדע. השלכות למדיניות בהקשר זה כוללות הכלת המגזר החרדי בחברת המידע והמדע, הרחבת החינוך המדעי הבלתי פורמלי תוך שיח עם גורמי הסמכות (העיקרית והמשנית) בחברה החרדית, ויצירת תשתית והבנה לקראת חציית גבולות פנים-קהילתיים באמצעות שיח אודות החינוך מדעי בחברה החרדית מרובת הפנים.
המחקר זכה למימון ממשרד המדע.

מצלמת מעקב מצויירת על לוח כיתהד׳׳ר לטם פרי-חזן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, התראיינה בתכנית הרדיו של קרן נויבך ברשת ב' וסיפרה על ממצאי מחקרה שעסק במעקב אחרי מורים באמצעות מצלמות מעקב.

המחקר נכתב בשיתוף עם פרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב במסגרת פרויקט הממומן על ידי הקרן הלאומית למדע. 

המאמר פורסם בשבוע שעבר בכתב העת Teaching and Teacher Education וניתן לקרוא אותו כאן (בחלון חדש).

להאזנה לראיון לחצו כאן (בחלון חדש, 1:30:40 לאחר תחילת התכנית).

כתבה על המחקר פורסמה גם באתר "כאן" (בחלון חדש).

לטם פרי חזןברכות חמות לד"ר לטם פרי חזן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על זכייתה במענק של משרד המדע למחקר בנושא:
״שוויון מגדרי ומדיניות רב תרבותית: מחקר אמפירי של התכניות האקדמיות הנפרדות לציבור החרדי".

הזכייה היא משותפת עם פרופ' נויה רימלט מהפקולטה למשפטים.

מאחלים לכן עבודה פורייה, מהנה ותובנות מרתקות וחשובות.

רותם ינוןהפקולטה לחינוך מברכת את הדוקטורנטים  אופיר שפר ורותם קפלן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך על זכייתם במלגה ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 (במסגרת תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך", אשר הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך).

הדוקטורנטית אופיר שפר מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מונחית ע״י פרופ׳ קלרה סבג וד"ר אורן גולן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

"מנהיגות נערות בתנועות הנוער בישראל"


הדוקטורנט רותם קפלן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מונחה ע״י ד"ר דבי גולדן מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך וד"ר אריה קיזל מהחוג להוראה, למידה והדרכה

המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

"אפשרויות קיומו של דיאלוג במוסד חינוכי: מחקר אתנוגרפי"

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu