ריכוז אקדמי: חברי הועדה החוגית לתארים מתקדמים וראש החוג

מרכזת ההכשרה: ד"ר ואלרי איסק visaak@poli.haifa.ac.il

לפרטים ופניות: גב' מירי טאטי mtaty@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8249067

חזון ההכשרה

מטרת ההכשרה הינה חיזוק מגמת האקדמיזציה של אנשי חינוך בכירים* במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בישראל (בתי-ספר, פנימיות, מנהל חברה ונוער, עמותות חינוכיות, מתנ"סים וכדומה). ההכשרה מתעתדת להכשיר קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה המורכבת מסטודנטים אשר סיימו את לימודם בתואר השני ללא תזה ומעוניינים לכתוב תזה לקראת המשך לימודי הדוקטורט בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך. התפיסה היא שהלימודים במסגרת החוג יפתחו בקרב אנשי החינוך הבכירים יכולות מחקריות מתקדמות וכן יתרמו למיומנותם בתחומים שונים ובהם גיבוש חזון חינוכי, חשיבה ביקורתית וכן תכנון, ניהול והערכת שינויים. בשונה מהמסלול המחקר המקדים הרגיל המתבסס על התקשרות למנחה ולימודים כיחידים, ייחודיות ההכשרה המוצעת - "חלון לדוקטורט" הכשרה למחקר מקדים - הנה בליווי קרוב של הסטודנטים בה במסגרת קבוצה אשר תפעל כקהילה לומדת שתלווה את המחקר האישי של כל אחד מהמשתתפים.

*נשקול קבלת בעלי רקע לא חינוכי המתעתדים להשתלב בתחום של מנהיגות חינוכית.

עקרונות ההכשרה (ראו נספח 1)

הכשרה "חלון לדוקטורט" מונחית לפי העקרונות הבאים:

(א) שלב א': לאחר קבלת המועמדים, נציע סיוע בהתאמה אישית של מנחה פוטנציאלי מתוך חברי הסגל בחוג. הסיוע כולל מפגש היכרות פותח בו יוצגו תחומי המחקר של כל המרצים בחוג. כמו כן, תיבדק התאמה על-פי הצהרת כוונות מחקר ראשונית וראיונות עם המועמדים. הסטודנטים יתבקשו לציין שלוש עדיפויות של נושאי מחקר וזאת כדי ליצור איזון בין מנחים. לאחר התאמה ראשונית זו, הסטודנטים ישתתפו בקורס המועבר על-ידי המנחה המיועד. יש לציין כי הקבלה להנחיה אצל מנחה מסוים איננה אוטומטית אלא תלויה בהישגים האקדמיים של הסטודנטים ושיקול הדעת של המנחים. במקרים מיוחדים תבחן האפשרות לעבור מנחה.

(ב) שלב ב': לימוד במסגרת קבוצתית – לסטודנטים מובטחת הכשרה עיונית ומתודולוגית מגוונת ולמידה של מיומנויות אקדמיות בליווי קבוצתי על-ידי אנשי סגל אקדמי. במסגרת זו, הסטודנטים ילמדו כשלושה קורסי בסיס – מתודולוגיה (כמותנית או איכותנית), כתיבה אקדמית וקורס ליבה בתחום של מנהיגות חינוכית. הלימודים יתקיימו בחופשת הקיץ בצורה מרוכזת (כלומר, לימודים מוגבלים בזמן ולא בפריסה של כול הקיץ).

(ג) שלב ג': עבודה עם המנחה לקראת הגשת הצעת המחקר של התזה לקראת תחילת השנה האקדמית באוקטובר וכתיבה של התזה במהלך השנה.

הציפייה היא שרמת ההכשרה, ההוראה והמחקר בהכשרה תהיה גבוהה כך שתוביל את המשתתפים בה לכתיבת עבודת תזה המיועדת כחלק מקדים ללימודי הדוקטורט. ההשתתפות בהכשרה היא תנאי להמשך לימודי במסלול הדוקטורט. עם זאת,חשוב לציין כי בשלב זה הסטודנטים בהכשרה עדיין אינם תלמידי דוקטורט. בדומה לסטודנטים הכותבים תזה במסגרת המסלול המחקרי הרגיל של החוג, גם סטודנטים הכותבים תזה במסגרת ההכשרה למחקר מקדים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי דוקטורט בחוג ולהיות כפופים לתקנון הרשות ללימודי מתקדמים של האוניברסיטה.

הליך מיון והרשמה

המיון יתבצע בשלוש נקודות זמן:

(1) נקודת מיון ראשונה: כניסה להכשרה – ההכשרה מיועדת לבוגרי תואר שני ללא תזה, עם עדיפות לבוגרי תואר בחינוך. על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים לקראת הרשמה ומיון ראשוני:

1. קורות חיים

2. גיליון ציונים מעודכן (תואר ראשון ושני) - נדרש

3. ציון 86 לפחות בתואר השני

4. המלצה אקדמית אחת (רצוי) והמלצה מקצועית

5. הצהרת כוונות מחקריות (עד עמוד)

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון. כמו כן, במידת הצורך יידרשו השלמות מעבר למכסה השעות בהכשרה (16 שש"ס).

מועד אחרון להרשמה להכשרה: 15/11/2019 - מספר המקומות מוגבל וההרשמה עלולה להיסגר לפני מועד סיום ההרשמה. החלטות תימסרנה עד 1/1/2020

 

(2) נקודת מיון שנייה: לאחר סיום שמיעת הקורסים - נדרש ציון ממוצע של 90 לפחות בכל אחד מהקורסים בהכשרה (ציון זה הינו תנאי מעבר לדוקטורט). כמו כן, בשלב זה המנחה המיועד ייתן משוב על הסטודנטים בהנחיתו. תידרש הסכמה של המנחה להנחיה (וחתימתו ב"טופס אישור להנחיה").

 

(3) נקודת מיון שלישית: הגשת הצעת המחקר עד 15.9.2020 ואישורה.

לימודים במסגרת ההכשרה (16 שש"ס)

סמסטר ראשון (סמסטר ב')

קורס עם המנחה המיועד (4 שש"ס)

קורס ליבה - מתיאוריה לשדה ובחזרה (4 שש"ס)

ניהול פרויקטים - חלק א' (0 שש"ס)

סמסטר שני (סמסטר קיץ)

קורס ליבה - מנהיגות חינוכית (2 שש"ס)

שיטות מחקר (כמותני או איכותני) (4 שש"ס)

כתיבה אקדמית לקראת כתיבת הצעת המחקר (2 שש"ס)

ניהול פרויקטים - חלק ב' (0 שש"ס)

 

סמסטר קיץ וסמסטר שלישי (ראשון בלוח השנה)

הכנת הצעת המחקר וביצועה.

המסגרת הארגונית של ההכשרה

גודל קבוצה: כ-15 סטודנטים לשנה (בשלב ראשון יתקבלו להכשרה מנהלים ובשלב מאוחר יותר נפתח לאוכלוסיות נוספות). השאיפה בהקשר זה היא ליצור קהילת לומדים ועבודת צוות בין הסטודנטים לבין עצמם ובין המנחים לבין הסטודנטים.

משך ההכשרה:

שלושה סמסטרים - התחלה בסמסטר ב' כולל סמסטר קיץ אחד.

שכר לימוד:

הרשמה למסלול המחקר המקדים הינה בסמסטר ב'. יש לציין כי הרשמה במועד זה מוזילה בהרבה את שכר הלימוד לו התחלנו בסמסטר קיץ בו אין הרשמה למחקר המקדים.

תחומי המחקר וההוראה המוצעים בחוג (לפי סדר א' ב')

ד"ר אימן אגבאריה aagbaria@edu.haifa.ac.il - מתעניין במפגש בין דת, פוליטיקה ומדיניות חינוך. באופן מיוחד, הוא חוקר נושאים כמו חינוך אזרחי, חינוך דתי, חינוך פוליטי , חינוך צבאי, חינוך הגותי (קריאת טקסטים) על סוגיות של זהות וחינוך לשלום, פוליטיקה של הידע, חברה אזרחית בשדה החינוך, חינוך מיעוטים וניו-ליברליזם.

ד"ר דבורה גולדן deborahg@edu.haifa.ac.il - אנתרופולוגיה של החינוך, אנתרופולוגיה של הילדות, חינוך בגיל הרך, משפחה/הורות/אימהות בזיקה אל חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, הגירה, הגוף בתהליכי למידה, טקסים וטקסיות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, תפיסות תרבותיות של זמן/התפתחות/מעגל החיים.

ד"ר אורן גולן ongolan@gmail.com - חינוך בלתי פורמלי, נעורים, חינוך ומדיה, דת וניומדיה, סוציולוגיה של הידע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האינטרנט והרשתות החברתיות, היבטים חברתיים-חינוכיים של החברה החרדית, חינוך גבוה.

ד"ר שירי לביא shirilavy@gmail.com - מערכות יחסים בארגוני חינוך - השלכותיהן והגורמים המשפיעים עליהן, ההשלכות של פיתוח חוזקות אופי והשימוש בהן בקרב מנהלים ומורים, תחושת המשמעות של אנשי חינוך והגורמים התורמים לפיתוחה, חקר המאפיינים והמבנים של ארגוני חינוך התומכים בהוראה ברת-קיימא של מיומנויות המאה ה-21.

פרופ' קלרה סבג csabbagh@edu.haifa.ac.il - סוציולוגיה של החינוך ואי-שוויון בחינוך, צדק חברתי/בארגונים; גלובליזציה וביטויו בחינוך הישראלי; מושגי צדק בחינוך המסורתי/גלובלי (למשל, חלוקת ציונים, ויחסי מורים-תלמידים); תחושות של (אי)צדק בבתי-ספר/בחינוך בלתי פורמאלי/במשפחה והשלכותיהן על תחומים כמו, שייכות, יחסי-אמון ופיתוח זיקות אזרחיות.

פרופ' אנית סומך anits@edu.haifa.ac.il - מחקרים העוסקים בתחום הפסיכולוגיה הארגונית, תוך התמקדות בהבנת הגורמים המקדמים אפקטיביות ארגונית. באופן ספציפי, עוסקת בנושאים של מוטיבציה (התנהגות אזרחית ארגונית- הנכונות לתרום מעבר) ותהליכי ותוצרי עבודת צוות בבתי ספר.

ד"ר לטם פרי-חזן lotem.perry@edu.haifa.ac.il - משפט ומדיניות חינוך, דת ומדיניות חינוך, פרקטיקות ארגוניות שמשפיעות על מימוש זכויות במערכות חינוכיות (משמעת, איסוף מידע, מעקב, השתתפות בקבלת החלטות, חלוקת משאבים), תפיסות זכויות של ילדים ואנשי חינוך, למידה על זכויות, זכויות תלמידים בחינוך החרדי.

ד"ר אביהו שושנה avihush@gmail.com - אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של החינוך; תרבות, חינוך, מושג העצמי ורגשות; סדרי שיח, חינוך וחיי יומיום ; בתי ספר אלטרנטיביים; בתי ספר מקצועיים; השוואה של המעשה החינוכי (ניהול, הוראה וחוויות תלמידים) בבתי ספר ממעמדות כלכליים-חברתיים שונים; פנימיות חינוכיות וטיפוליות.

נספח 1


שלב א'

סמסטר ב'

שלב ב'

סמסטר קיץ

שלב ג'

סמסטר א'

-השתתפות בקורס של המנחה היועד (4 שש"ס)

-מתיאוריה לשדה ובחזרה (קורס ליבה לקבוצה) (4 שש"ס)

קורסי קיץ מרוכזים:

-מנהיגות חינוכית (2 שש"ס)

-מתודולוגיה (4 שש"ס)

-כתיבה אקדמית (2 שש"ס)

-עבודה על הצעת מחקר

ביצוע וכתיבת עבודת הגמר

↑ 

מיון ראשון – קבלה להכשרה והתאמה של מנחה אפשרי


מיון שני – סיכום הישגי הסטודנטים במסגרת הקורסים

מיון שלישי – לקראת כתיבת הצעת המחקרכובע אקדמי מאוייר

ד״ר שירי לביאד"ר שירי לביא, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הנמצאת בימים אלה בדנמרק, התראיינה בחדשות 12, בתוכנית של אמנון לוי ברשת 13, ברדיו חיפה, וביומן החוץ בכאן רשת ב' בנושא החזרה ללימודים בדנמרק בהשוואה לתהליך בישראל. ד"ר לביא סיפרה בין היתר על אסטרטגיות החזרה ללימודים בדנמרק, כמו גם על האתגרים וההזדמנויות שהמצב הנוכחי מציע- בשתי המדינות.

1 3לתשומת לב המועמדים לתואר השני בחוג, עקב המצב הוחלט על ביטול בחינת הכניסה באנגלית לתואר השני בחוג

למידע נוסף יש להיכנס לדף התואר השני (לחץ כאן)

כריכת הספר ״חובות אבודים״הפקולטה לחינוך מברכת את ד״ר אימן אגבאריה, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, לרגל צאת ספרו ״חובות אבודים״.lost debts

שירתו של אימן כאמל אגבאריה, משקפת בספרו חובות אבודים קול אישי, המצייר עולם שפועל לפי חוקים פנימיים משלו, ומתמיד לשלב בין ריאליזם ופנטזיה. השירים בספר זה נובעים מהמציאות היומיומית של החיים בחברה הערבית בישראל, וגולשים למרחבים תרבותיים רחבים יותר ואוניברסאליים בהרבה.

אין זו שירת מחאה, הוודאות הבולטת בשירים היא היות האדם אדם, שאינו ממיר תרבות בתרבות, אלא מכיל את המציאות על מגוון פניה וניגודיה.
דווקא מתוך הקונפליקט, בוחר אימן ליצור שילוב של קשב אינטימי בין האדם לבין עצמו ובין האדם וסביבתו.

זוהי שירה נקייה מהתייפייפות לשונית וחודרת ללב דווקא מתוך פשטות האמירה, ההומור העצמי, והחיבור למקורות.

לאתר ההוצאה לאור (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu