החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך כולל למודים לתואר ב"א, מ"א ודוקטורט. החינוך הנו מרכיב מרכזי בחברה המודרנית בכלל, ובישראל בפרט. אנשי החינוך הם מעצבי החברה העתידית. אנו רואים חשיבות גדולה בפיתוח והכשרת אנשי חינוך שלהם ידע והבנה לגבי סוגיות ותהליכים בתחומי הניהול והמנהיגות, הארגון והמדיניות של מערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. בתהליך הלימודים נחשפים הסטודנטים בחוג להבנת ההקשר החברתי- תרבותי של החינוך, מתוך חשיבה אנליטית, ביקורתית וחדשנית. קורסי הלימוד הנם רב תחומיים וחושפים את הסטודנטים לידע מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפילוסופיה, חקר מדיניות, חקר ארגונים וניהול. הלימודים משלבים סדנאות ומפגשים עם מגוון ארגונים חינוכיים.

לבוגרי תכנית הלימודים (ב"א) בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מוענקת  תעודת עובד חינוך בהתמחות חינוך חברתי-קהילתי באישור משרד החינוך.

 תעודה זו מוענקת בנוסף לתעודת הבוגר (ב"א) של החוג. תעודת עובד חינוך נדרשת כיום מכל מי שמעוניין לעבוד במסגרות החינוך בלתי-פורמאליות, במסלול החברתי-קהילתי ובמסלול של קידום נוער בסיכון. התעודה מאפשרת לבוגר להשתלב בעבודה בבתי נוער, מתנ"סים רשויות מקומיות, חברות עירוניות וכדומה. התעודה מקבילה לתעודת הוראה למורים

למודי התואר השני והשלישי מאורגנים בשתי מגמות: המגמה לניהול מערכות חינוך, המיועדת להקנות ידע והתנסות בתחום הניהול ומשאבי אנוש, ולחשוף סטודנטים לידע ארגוני – ניהולי ולכלים ניהוליים. מטרת המגמה להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה, שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים להסתגל לשינויים בסביבה ולשפר אפקטיביות ארגונית. המגמה לחינוך חברה ותרבות העוסקת בקשרי הגומלין שבין חינוך, חברה ותרבות, תוך דגש מיוחד על החינוך הבלתי פורמאלי ומטרתה לפתח למידה וראייה ביקורתית של תהליכים חינוכיים במסגרות חיברות שונות. היא מיועדת לתלמידים בעלי תודעה חברתית ואחריות קהילתית, המעוניינים להשתלב בתפקידים מובילים בארגוני חינוך פורמאלי ובלתי – פורמאלי.

Menu