ראש החוג: פרופ' יאיר זיו,
04-8288062 yziv@edu.haifa.ac.il

04-8249726 lparides@univ.haifa.ac.il
בניין חינוך ומדעים, קומה 4, חדר 437

שעות הקבלה במזכירות החוג: ימים א'-ה', 11:00 - 13:00

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu