להלן לוח בחינות סמסטר א' תשע׳׳ט

בקשות למועד חריג יש למלא על גבי טופס בקשה למועד חריג הנמצא בלשונית טפסים באתר החוג – טפסים לתואר ראשון

את טפסי הבקשות למועד חריג יש למסור במזכירות החוג החל מתאריך 21.2.19 ועד 7.3.19.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock
Menu