song-writes-meהשיר כותב אותי

טורי שיר המהדהדים פעימות לב במסע השנים והמציירים תחושתו של "אדם מטפס על סולם חבלים של חלומותיו / ושוב אינו יכול לרדת".

"ובעומקם של הדברים מישאלתו של הממשיך לדחוף את הסלע אל ראש ההר:  

וכשסלעו של סיזיפוס ידרדר במורד, תפילתי שלא יחטיאני במידרון וימצאני במקום בו הטמנתי כנפיי"

 

הוצאה: אמציה