כריכת הספר ״אני שותף!״׳׳אני שותף!׳׳

בספר זה הכותבות מציעות דרך הוראה על פי מודל "מעגל ההפנמה", מודל המאפשר מסגרת מובנית של הוראה משמעותית ורלוונטית הן לתלמידי החינוך המיוחד הן לתלמידי החינוך הרגיל.

הספר מתמקד בדרכי חינוך והוראה שפותחו עבור תלמידים עם לקויות מורכבות בדרגות חומרה שונות, כגון: לקות קוגניטיבית, שיתוק מוחין, נכות גופנית, לקויות על רצף האוטיזם, הפרעות נפשיות והתנהגותיות, לקויות למידה ולקויות חושים מורכבות. תלמידים אלו לומדים במגוון מסגרות חינוך, מקצתם במסגרות נפרדות של החינוך המיוחד, כמה מהם במסגרות המשולבות כחטיבות בבתי ספר רגילים ואחרים משולבים פרטנית בכיתות הרגילות.

כיווני הוראה אלה, שפותחו עבור לומדים עם צרכים מיוחדים, התגלו כמתאימים ורלוונטיים ליישום הן בכיתות משולבות הן בכיתות רגילות. בספר הדגמות לתכניות לימודים מבוססות על מודל ״מעגל הפנמה״ והמאפשרות לתלמידים להיות שותפים ומעורבים בלמידה. במוקד העבודה טיפוח והעצמה של יכולותיהם האישיותיות והקוגניטיביות של התלמידים ובתוך כך חיזוק "הנחישות העצמית" ויכולת "הסנגור העצמי" שלהם.

לדף הספר בהוצאת מכון מופ"ת לחצו כאן (בחלון חדש)

להורדת דגימה מפרק המבוא לחצו כאן (בחלון חדש)