כריכת הספר תהום שפה

תהום שפה

הספר "תהום שפה", פרי מחקר אינטרדיסציפלינארי בן שלוש שנים, הוא ספר מחקרי-עיוני העוסק בקשר בין פסיכופתולוגיה ושפה, וב"שסעים" שונים בשפה: השסע הפסיכוטי, השסע האוטיסטי, השסע הפרוורטי והשסע הטראומטי. פרקיו השונים מציגים דיון תיאורטי-פסיכואנליטי בשסעים השפתיים השונים ומדגימים אותם באמצעות ניתוח נרטיבי של תיאורי מקרה קליניים ושל טקסטים ספרותיים משל צלאן, ברודסקי, רילקה, בקט וסארטר. הספר יצא בשנת 2013 בהוצאת מאגנס.