פורום דוקטורנטים מובילים

החל משנת 2014, מקיימת הפקולטה לחינוך מסגרת ייחודית לתמיכה בתהליכי התפתחות וחברות אקדמיים של דוקטורנטים מצטיינים הנמצאים בשלב ב' של לימודיהם. מאז, פועלת במסגרת זו קבוצה של בין 8-12 דוקטורנטים ודוקטורנטיות מובילים אשר נבחרים בתהליך סינון קפדני על ידי וועדה פקולטטית.

בין מטרות התכנית: להעמיק את הקשר בין הפקולטה לתלמידי המחקר בתואר השלישי, לקדם קולגיאליות אקדמית וחברתית בין הסטודנטים לבין עצמם ובינם לבין חברי הסגל ולתרום לתהליך החִברות המקצועי וההכנסה לתפקיד של תלמידי מחקר נבחרים, אשר נמצאו כבעלי פוטנציאל לקריירה אקדמית והשתלבות בעבודה במוסדות אקדמיים בעתיד.

הדוקטורנטים שנבחרים לתכנית, זוכים לחשוף כישוריהם ועניינם במסגרת הפעילות האקדמית בפקולטה במהלך השנה האקדמית. כמו כן, הם משולבים בהוראה בפקולטה על פי מידת הצורך והאפשרות ומקבלים תמיכה כספית מוגדלת בהשתתפות פעילה בכנסים, מרחב עבודה מצויד בחדר ייעודי בבנין הפקולטה והזדמנויות להציג עבודתם המחקרית באירועים בפקולטה.

פורום הדוקטורנטים המובילים מתנהל כקבוצה בניהול עצמי, עם תמיכה וליווי של דיקן הפקולטה ו/או חבר סגל בכיר. קבוצת הדוקטורנטים בפורום אחראית על ארגון כנס שנתי לקהילת הדוקטורנטים בפקולטה, בשילוב חברי הסגל, המתייחס לצרכים וסוגיות שנמצאו במרכז עניינם של תלמידי הדוקטורט. להתרשמות מכנסי הדוקטורנטים בשנים האחרונות ניתן לבקר באתר הדוקטורנטים של הפקולטה לחינוך (בחלון חדש).