טפסים ונהלים – החוג לחינוך מיוחד

כל הטפסים להורדה בדף זה נפתחים בחלון חדש

שנתונים – כללי

טופס ערעור על ציון

שנתון תש״פ – החוג לחינוך מיוחד – תואר ראשון

שנתון תש״פ – החוג לחינוך מיוחד – תואר שני

שנתון תש״פ – החוג לחינוך מיוחד – תואר שלישי

שנתון תש״פ – החוג לחינוך מיוחד – תעודת הוראה

שנתון תשפ״א – החוג לחינוך מיוחד

שנתון תשפ״ב – החוג לחינוך מיוחד

שנתון תשפ״ג – החוג לחינוך מיוחד

 

טפסים – תעודת הוראה

אימונים בהוראה תשפ"ג

 

טפסים – תואר ראשון

טופס בקשה לאישור בחינה במועד חריג

אישור לתוספת זמן, לתלמידי תואר ראשון, לאוכלוסיה מיוחדת עם שפת – אם לא עברית תשפ״ג

טופס קורות חיים למועמד לתואר ראשון – קובץ WORD | קובץ PDF

טופס התנסות במחקר – נ"ז בחירה לתואר הראשון – קובץ WORD | קובץ PDF

 

טפסים – מועמדים לתואר שני

טופס פרטים אישיים – נספח 4  – קובץ WORD | קובץ PDF

טופס קורות חיים – נספח 4א' – קובץ WORD | קובץ PDF

טופס המלצה אקדמית – נספח 4ב' | (גרסת WORD)

טופס המלצה מקצועית אישית – נספח 4ג' | (גרסת WORD)

 

טפסים – תואר שני

הנחיות כתיבת עבודת תזה

טופס התקשרות בין מנחה למונחה לשם עבודת גמר מחקרית (תיזה)

טופס הפקדת עבודת תזה/דוקטורט בספריית אוניברסיטת חיפה

טופס הארכת לימודים

טופס בקשת חופשה מלימודים

תחומי התמחות של המרצים המורשים להנחות עבודת תיזה

הנחיות לכתיבת הצעת תיזה וקריטריונים לבדיקה

אישור הגשת עבודת תיזה לשיפוט

טופס השלמת שכ"ל לתואר שני

 

טפסים – מחקר מקדים

אישור הסכמת מנחה להנחייה במסלול מחקר מקדים- לשם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)

טופס הארכת לימודים מחקר מקדים

 

טפסים – תואר שלישי

תחומי התמחות של המרצים לתואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מורחבת

תקנון לימודי תואר שלישי (קובץ PDF בחלון חדש)

טופס אישור להסכמת מנחה להנחייה לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט לשיפוט

טופס הפקדת עבודת דוקטורט בספריית האוניברסיטה

טופס בקשה להארכת לימודים

טופס אישור הגשת הצעת דוקטורט

טופס התקדמות שנתי

בקשה להארכת לימודים

טופס בקשה לחופשה

 

טפסים להגשת מועמדות לתואר שלישי

הנחיות להגשת מועמדות ללמודי תואר שלישי

שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי – קובץ PDF

טופס השאלת ספרים למועמדים

הנחיות לכתיבת קדם-הצעה במסגרת מועמדות ללימודי תואר שלישי

טופס אישור להסכמת מנחה להנחייה לתואר שלישי

שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי – קובץ PDF

שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי – קובץ WORD

 

הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש)

שאלון מקוצר ללימודי תואר שלישי – קובץ WORD

 

דוגמא לטופס ווורד שלא נפתח ישר בדוקס