You are currently viewing סלח להוריך ושקם את חייך

סלח להוריך ושקם את חייך

Forgive-your-parents-and-rebuild-your-lifeסלח להוריך ושקם את חייך

מן הנושאים החשובים המועלים בספר: חשיבותה של הסליחה ; לגלות את אבא ואמא; איך להרוס דימוי עצמי; איך לחנוק באהבה; כעס במערכות היחסים עם הורים; סודות משפחתיים; לחיות בתוך שקרים; המילים היורדות לחיינו; התמודדות עם אלימות מילולית במשפחה; התמודדות עם סחטנות רגשית; להגן על מיניותך; התמודדות עם גירושי הורים; תהליך ההשלמה; ואולי לא לסלוח; התמודדות עם מות הורים; התמודדות עם התאבדותם של הורים; דרכים, כלים והצעות לפגישה מחודשת עם הורנו. בנוסף לדיונים הפסיכולוכיים ולבחינות המעשיות מועלים בספר עשרות תאורי מקרים סיפורים מדגימים, הארות ספרותיות, הצעות טיפוליות ופרקי הדרכה.

אדיר כהן אמציה הוצאת ספרים