שטף בקריאה: סינכרון תהליכים

הספר עוסק בחקר תרומתו של קצב העיבוד המידע המוחי לשטף בקריאה בקרב קוראים תקינים ודיסלקטים. לספר 3 חלקים. החלק הראשון סוקר את הספרות הקיימת בתחום השטף. החלק השני מביא עדויות מחקריות לתיקוף הטענה ששטף בקריאה נובע מקצב עיבוד המידע של המערכות הפועלות הפעלות בקריאה ושלכל מערכת קצב עיבוד משלה. על בסיס העובדה שקריאה תקינה מחייבת סנכרון בזמן ובתוכן בין המערכות הרלוונטיות בקריאה החלק השלישי של הספר מתקף באמצעות מחקר המתמקד בפעילות המוחית את תיאורית הסנכרון בקצב העיבוד של מערכות מוח הפועלות בתהליך הקריאה. סנכרון כבסיס ליעילות שטף בקריאה, והא-סנכרון בקצב העיבוד של מערכות אלה כבסיס לאי שטף בקריאה בקרב דיסלקטים. חלק זה גם מתמקד במחקרי התערבות המייעלים את שטף הקריאה של קוראים מתקשים באמצעות תופעת ההאצה.

צביה ברזניץ