שרף מירי, פרופ'

פרופ' מן המניין (ראש וועדת מ"א, ראש המגמה לייעוץ והדרכת הורים)

תחומי התמחות:

מערכות יחסים קרובות בילדות, בהתבגרות ובבגרות הצעירה: יחסי הורים-ילדים, יחסים עם שווים, יחסי אחאים ויחסים רומנטיים; התקשרות , ניצני הורות והורות, עמידות ועיבוד של התנסויות חיים קשות (למשל, אובדן והתנסויות טראומטיות).

 


כתובת/מיקום: חדר 634א׳, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: scharfm@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249359 (53359)