שני מיכל, פרופ'

פרופ' מן המניין נלווה מומחה (אמריטה, ראש התחום הקליני של הפרקטיקום בלקויות למידה)

תחומי התמחות:

היבטים רגשיים בקרב לקויי למידה צעירים ומבוגרים; תת-קבוצות של לקויות קריאה; רכישת אוצר מילים ותוכניות התערבות באוכלוסיות ממיצב נמוך וממוצא אתני שונה.

 


כתובת/מיקום: חדר 206/3 בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג ללקויות למידה, המחלקה ללימודי המשך

דואר אלקטרוני: michal.shany@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249272 (53272)