שכטמן ציפורה, פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תחומי התמחות:

1) מחקר על תוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול עם ילדים ומבוגרים.
2) תוקפנות/אלימות של ילדים: גורמים ודרכי טיפול.
3) התהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו

 


כתובת/מיקום: חדר 526, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: ziporas@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249374 (53374)