שכטמן ציפורה, פרופ'

 

דרגה ותפקיד: פרופ' מן המניין (אמריטה)
כתובת דוא״ל: ziporas@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249374 (53374)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: חדר 508, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:

תחומי התמחות:

1) מחקר על תוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול עם ילדים ומבוגרים.
2) תוקפנות/אלימות של ילדים: גורמים ודרכי טיפול.
3) התהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו.