שילד עוזר ז"ל, פרופ'

 

בשנת 1976 קיבל את תפקיד ראש בית הספר לחינוך. בשנת 1978 נבחר לרקטור האוניברסיטה, תפקיד בו כיהן שתי קדנציות. בשנת 1990 נבחר לנשיא האוניברסיטה, ושימש בתפקיד עד 1993. בתפקידו הצליח לייצב את האוניברסיטה ולהביא אותה לתקופת צמיחה. בשנים 1999-1996 שימש כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בין יתר התפקידים שמילא היה חבר המועצה להשכלה גבוהה ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות.